Del

STYREGRUPPE

Uddannelsen er designet i tæt samarbejde med rekvirenterne, som indgår i styregruppen. Styregruppen følger udviklingen inden for det specialpædagogiske område og er i løbende dialog med Professionshøjskolen Absalon om mulige ændringer i den måde uddannelsen tilrettelægges og afvikles på.

Styregrupperepræsentanterne fra SL og Jobcentrene er med til at koordinere arbejdet med jobrotation og vikardækning for de medarbejdere, der skal på uddannelse og er derved med til at sikre, at uddannelsen kan gennemføres som fuldtidsstudie. 

Som ny rekvirent bliver du inviteret med til et styregruppemøde med mulighed for permanent medlemskab. Hvis styregruppearbejdet, og dialogen med andre i gruppen, fanger din interesse, kan du medvirke til at kvalitetssikre uddannelsens tætte kobling til praksis. Dette er et vigtigt parameter i virksomhedens arbejde med at matche de organisatoriske kvalitetskrav, der stilles til  medarbejdernes faglige kompetencer.

Cxense Display