Del

UDDANNELSENS OPBYGNING

Uddannelsen i Roskilde udbydes løbende, typisk med 1-2 moduler a 10 ECTS i hvert semester. Hvert modul læses på 7 uger. Modulerne kan tages samlet uden afbrydelser.  Du kan vælge et eller flere moduler i samme periode. Uddannelsen gennemføres som fuldtidsstudie.

Semester

Modul

Afviklingsperiode

Forår 2016

Resiliens i et social- og specialpædagogisk perspektiv

Uge 1-7

Forår 2016

Generelle indlæringsvanskeligheder

Uge 8-15

Forår 2016

Neuropsykologi og neuropædagogik

Uge 16-22

Efterår 2016

Kommunikation

November/december

Forår 2017

Mediepædagogik

Januar/februar

Forår 2017 Medborgerskab, inklusion og udvikling Uge 8-14
Forår 2017 Resiliens i et socialpædagogisk perspektiv Uge 16-22
Efterår 2017 Intellektuelle funktionsnedsættelser Uge 37-43
Efterår 2017
Neuropsykologi og neuropædagogik                      Uge 44-50

At uddannelsen er fleksibel betyder at de enkelte moduler kan tages efter eget valg og rækkefølge.

Uddannelsen er fleksibel. De enkelte moduler kan tages efter eget valg.

Det er muligt kun at tage et eller flere moduler ad gangen indenfor de 6 år, en hel diplomuddannelse kan strækkes ud over.

For at opnå en fuld diplom skal man have afsluttet 4 moduler a 10 ECTS point, samt "Undersøgelse af pædagogisk praksis" (5 ECTS) før "Afgangsprojektet" (15 ECTS) påbegyndes.

En fuld diplom består af 60 ECTS point og kan arrangeres efter nærmere aftale.

Cxense Display