Del

Fleksibel diplomuddannelse i udsatte børn, unge og voksne

Den fleksible diplomuddannelse er for dig, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne, der er på bosteder, opholdssteder eller døgninstitutioner

Diplomuddannelsen har to overordnede fokusområder:

 • Inklusionsbegrebet set i forhold til holdninger om emnet i dag, nyere forskning og teorier, samt hvordan den anvendte praksis ser ud.
 • Hvordan vi kan arbejde evidensbaseret med vægt på pædagogisk og filosofisk tænkning og samtidig arbejde i praksis på et fagligt højt niveau før, under og efter et ophold i et privat socialt botilbud.

I dag stilles der

 • Større krav til ansatte, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne eller borgere med handikap.
 • Større krav til de private sociale tilbud om faglighed.
 • Større krav til de private sociale tilbud om mere kvalitet i efterværnstilbud.
 • Større krav til de private sociale tilbud, når udbudsrunder bliver en del af etableringen af et opholdssted.

Kvalitet i arbejdet med udsatte grupper

Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn, unge og voksne eller borgere med handikap, har vi en særlig forpligtelse til at sikre, at disse grupper får en indsats af høj kvalitet, og at de trives.

Botilbuddene, opholdsstederne, døgninstitutionerne, plejefamilierne og de øvrige tilbud til samfundets mest udsatte grupper skal bidrage til at skabe en reel og positiv forskel for de mennesker, som bor der. Kvaliteten af et tilbud er i sidste ende kendetegnet ved, i hvor høj grad tilbuddet formår at forbedre den enkeltes situation og bidrage til bedre trivsel.

Dette forudsætter, at personalet har den uddannelse, der kræves for at kunne tilbyde omsorg og behandling af god kvalitet, og som samtidig opfylder kravene til sikkerhed.

For at sikre kvaliteten i det arbejde der udføres på de forskellige opholdssteder for udsatte børn, unge og voksne eller borgere med handikap, har folketinget vedtaget en ny lov om socialt tilsyn. Loven træder i kraft 1. januar 2014 og medfører blandt andet, at

 • Der årligt gennemføres mindst ét tilsyn med det enkelte opholdssted.
 • Der gennemføres endnu et tilsyn hvis opholdsstedet ikke opfylder kravene i lovgivningen.
 • De sociale tilsyn kan være varslede og uvarslede.

Diplomuddannelse for dig der arbejder på et privat socialt botilbud, opholdssted eller skoletilbud og gerne vil have et kompetenceløft, så du kan imødekomme de stadigt større faglige krav i dit daglig arbejde

Kompetenceprofil

Igennem den fleksible diplomuddannelse vil du tilegne dig viden og færdigheder, der sikrer:

 • Viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i en samfundsmæssig kontekst.
 • Viden om pædagogisk teoridannelse og færdigheder i, hvordan man reflekterer i/om/efter sin pædagogiske praksis.
 • Viden om teorier om kommunikation, konfliktløsning og forskellige konfliktløsningsmodeller, herunder forskellige sociologiske og psykologiske perspektiver på kommunikation.
 • Viden om forståelse af sammenhængen mellem problemforståelse, metoder og metodevalg med henblik på undersøgelse, inddragelse, tidlig indsats og intervention i socialt arbejde med udsatte børn, unge og voksne og borgere med handikap.

Adgangskrav

 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Cxense Display