Del

Didaktiske overvejelser

Pakkeløsningen indebærer, at den studerende først får tilbud om en overordnet teoretisk tilgang til pædagogik og metode kombineret med et konkret funderet specialpædagogisk modul. I mellempakken går bevægelsen fra et overodnet specialpædagogisk modul til et valgmodul med fokus på kommunikative, reflekterende og analytiske kompetencer set i lyset af egen og andres læring. På slutpakken inviterer Undersøgelse af pædagogisk praksis til en empirisk baseret specialpædagogisk afsæt, som kan løftes ind i afgangsprojektet.

Designet i forsøger at tage højde for, at der i disse år sker en rivende teknologisk og pædagogisk udvikling, som påvirker vore måder at tænke, arbejde og dele viden med hinanden. Medarbejderne på diplomuddannelsen tilhører i stigende grad et segment, som har en professionsbachelor med i rygsækken. Det er indlysende at den nye ordning må afspejle disse forandringer og muligheder.

I hvert modul arbejdes med relevante E-læringsobjekter. Deltagerne trænes i at kommunikere på de nye vidensplatforme – derved understøttes en tranfer mellem uddannelse og arbejde. Værktøjerne kan være etablerede netværk, der deler viden og kommunikerer med hinanden elektronisk (gerne på Fronter i Professionshøjskolen Absalon som kan holdes åben efter nærmere aftale i mellemrummene mellem de enkelte pakker).

Underviserne kan formidle nye vidensoplæg ud til deltagerne, der også selv kan være proaktive ved at komme med forslag til indslag i undervisningen. En E-læringsform kan the ”flipped classroom”. Her bruges E-læringsperioden til at forelæse, mens den efterfølgende holdundervisning bruges til refleksion og dialog.

Aktionslæring som metode er et bud på at styrke sammenhængskraften mellem arbejde og uddannelse. I uddannelsesrummet kan de studerende reflektere over praksis og formulere forundringspunkter og planlægge aktioner. Tilbage på arbejdet kan de iagttage dem i praksis. Og vende tilbage til uddannelsesrummet med nye dilemmaer, der kan reflekteres og formuleres til nye forundringspunkter.

Cxense Display