Del

Uddannelses opbygning

Uddannelseshjulet indeholder 6 obligatoriske moduler: Pædagogisk viden og forskning, Undersøgelse af pædagogisk praksis, Specialpædagogik i samtiden, Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, Kollegial vejledning og Afgangsprojektet.

Modulernes rækkefølge kan varieres, men Afgangsprojektet forudsætter, at alle de forudgående moduler er læst og godkendt. Hvert modul afsluttes med eksamen. Fra 1/9 2012 genindføres gruppeeksamen som en mulighed for alle.

Modul Type/varighedECTS
Pædagogisk viden og forskningStartpakkeFuldtid 7 uger10
Gennemgribende udviklingsforstyrrelserStartpakkeFuldtid 7 uger10
Specialpædagogik i samtidenMellempakkeFuldtid 7 uger10
Neuropsykologi og neuropædagogik eller Praktikmodulet (kan tages som særligt tilvalg til mellempakken)MellempakkeFuldtid 7 uger10
Undersøgelse af pædagogisk praksisSlutpakkeFuldtid 4 uger5
AfgangsprojektetSlutpakkeFuldtid 8 uger15
Total Fuldtid 40 uger60

Efter ønske fra flere rekvirenter tilbydes Praktikvejleder til pædagoguddannelsen i forbindelse med mellempakken, som et alternativ til Neuropsykologi og neuropædagogik . Gennemførelse af dette modul indebærer, at man er kvalificeret til at varetage praktikvejlederfunktionen på egen arbejdsplads. Dermed imødegås et konkret ønske om at kombinere dette behov med gennemførelse af diplomuddannelsen i specialpædagogik.

En løbende udfordring er, hvordan der kan veksles mellem forskellige valgmoduler fra gang til gang. Dette forhold arbejder styregruppen på at afklare, så der løbende kan finde nye løsninger, som matcher medarbejderenes og organisationernes konkrete behov for kompetenceudvikling.

Vi videreudvikler løbende uddannelsen, så den matcher kravene til kompetenceudvikling på det specialpædagogiske område. Dette indebærer inddragelse af relevante problemstillinger og metoder. Men uddannelsen skal først og fremmest vurderes på, om deltagerne formår at omsætte deres nye viden i praksis. Aktuelt har vi valgt at arbejde med aktionslæring som et bud på hvordan, der kan skabes transfer mellem arbejde og uddannelse. 

Årshjulet

Som et særligt værktøj er udviklet et årshjul, hvor man kan se, hvornår de enkelte pakker udbydes i de kommende år. Årshjulet kan bruges til at planlægge, i hvilke perioder den enkelte medarbejder skal af sted på uddannelse, og hvornår mulige alternative perioder ligger, inden for den maksimale ramme for en diplomuddannelse på seks år.

ÅrForårEfterårHold
15SlutpakkeStartpakke2
16SlutpakkeStartpakke2
17 Mellempakke2
18MellempakkeSlutpakke2
19StartpakkeMellempakke2
20 StartpakkeMellempakke2
21Slutpakkke
Cxense Display