Del

Barnets første 1000 dage

I Absalon er vi optagede af, at kommunerne skal opnå den væsentlige kvalitetsforbedring, som de efterspørger i forbindelse med et kompetenceløft af deres medarbejdere. En dialog omkring lokale tilpasninger er derfor noget, vi har gode erfaringer med. Hvis man vil opnå en bedre kvalitet, er det vigtigt, at viden kan omsættes til praksis. Det har vi stor erfaring med på Absalon

Absalon har siden 2019 været i samarbejde med landets øvrige professionshøjskoler om at udvikle de bedste kompetenceudviklingstilbud til jer i forbindelse med Barnets første 1000 dage.

Med ”1.000-dages-programmet – en bedre start på livet” er der i alt afsat 75 mio. kr. til et kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere, der arbejder med de mindste børn.

I forbindelse med 1000 dages programmet er der blevet udviklet et helt nyt diplommodul til uddannede pædagoger; ligesom der er blevet udviklet 5 dages læringsforløb for både dagplejere og pædagogiske assistenter. Kompetenceudvikling i form af læringsforløb, læringsdage og diplommoduler er et af de helt centrale tiltag, der skal understøtte realiseringen af programmet.

Som kommune har I fået tildelt midler til kompetenceudvikling inden for følgende muligheder: 

  • Diplommodulet ’Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner’ for pædagoger
  • 5 læringsdage for pædagogiske assistenter
  • 5 læringsdage for dagplejere

På Professionshøjskolen Absalon har vi deltaget i udviklingen af alle 3 forløb i samarbejde med Børne og Socialministeriet (nu Børne og Undervisningsministeriet) og landets øvrige professionshøjskoler. Vi udbyder alle 3 forløb.  

Midlerne fra Børne og Undervisningsministeriets er allerede tildelt kommunerne, som senest d. 28.2.2020 skal tilkendegive accept af deltagelse. Forløbene skal være afsluttet med udgangen af 2022.  
 

Det pædagogiske personale har brug for ny og opdateret viden om emner som tilknytning, barnets tidlige udvikling, det tværprofessionelle samarbejde og forældresamarbejde. Derfor vil vi på Absalon gerne tilbyde vores viden og kompetencer på området, til at hjælpe med at implementere indsatsen i kommunerne

Chefkonsulent i Center for pædagogik, Mette Høgh Stæhr.

Opmærksomheden på de lokale behov betyder, at Absalon tilbyder at indgå i et samarbejde med kommunerne omkring planlægning af forløb, der passer til netop det, de efterspørger.  Professionshøjskolen har nemlig stor erfaring med lokalt tilpassede og praksisnære undervisningsforløb. 50 procent af litteraturen til kurserne til det pædagogiske personale er fastlagt fra ministeriets side, men der er stadig mulighed for lokal tilpasning.