Del

Vil du være professionel vejleder?

De faglige fyrtårne er sammen med de pædagogiske ledere nøglepersoner i den forandringsproces, der pågår i de danske dagtilbud, hvor alle arbejder med at realisere den styrkede pædagogiske læreplan i praksis.

Ledelsesteamet har til opgave at understøtte kollegerne så de oplever sig godt hjulpet i forhold til at kunne nuancere og udvikle den pædagogiske praksis i dagtilbuddet hen imod en refleksiv praksis. Det kan være en stor opgave for alle, når det nye ligger et stykke fra det kendte, og mange må også sande at det tager tid og kan være udfordrende at få alle kollegaerne med på forandringsrejsen. 

Vi skal væk fra ’en-fixkultur-giv-mig-et-svar-retur-kultur’ hen imod en refleksiv kultur. Det at vejlede hinanden ift. refleksion er ikke en kultur, som vi har haft tradition for hos os.

(Citat fra et fagligt fyrtårn i Køge)

Absalon udbyder nu en tre trins uddannelse i vejledning som del af Den pædagogiske diplomuddannelse, hvor du vil opnå kompetencer til at kunne vejlede og rammesætte lære- og forandringsprocesser. Samtalerne kan strække sig lige fra den professionelle samtale i hverdagen til dialogisk intervention, supervision og coaching.

Flere tidspunkter
Vil du være professionel vejleder? Med dette modul bliver du i stand til at sætte forandringsprocesserne i en større sammenhæng, gennemskue hvad de…
Flere tidspunkter
Bliv professionel vejleder. Det kunne også være overskriften på dette modul, hvor vi går ind i de helt konkrete vejledningspraksisser og udforsker,…
Flere tidspunkter
Vi kan lære meget mere af hinanden som kollegaer, hvis vi ved noget om, hvordan vi kan styrke de processer, hvor kollegaer mødes. Vi har brug for at…