Del

Den styrkede læreplan

I Absalon står vi klar til at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen med jer. 

Absalon har siden 2017 været i samarbejde med landets øvrige professionshøjskoler, om at udvikle de bedst kompetenceudviklingstilbud til jer.

Med afsæt i den politiske aftalt ”Stærke Dagtilbud – alle børn skal med i fælleskabet” er der afsæt 165 mio kr til kompetenceudvikling af forskellige målgrupper. Formålet med kompetenceudviklingen er at understøtte realiseringen af indholdet i den nye pædagogiske læreplan. Fra forventeligt primo marts vil det være muligt at søge midler til kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling i form af læringsforløb, læringsdage og diplommoduler er et af de helt centrale tiltag, der skal understøtte realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Kompetenceudviklingsmidlerne fordeles efter børnetal i kommunerne, og interesserede kommuner kan søge midler til følgende grupper:

  • Faglige ledere: Ledere i daginstitutioner og dagpleje samt dagplejepædagoger med fagligt ledelsesansvar
  • Faglige fyrtårne i daginstitutioner: Pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion i arbejdet med at fremme faglig refleksion og udvikling i daginstitutionen
  • Dagplejere: Dagplejere, der har en pædagoguddannelse eller en pædagogisk assistent-uddannelse (PAU)
  • Forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter: Fagfolk, der er ansvarlige for at understøtte kompetenceudvikling og udviklingsstrukturerer i dagtilbuddene. 
Læringsforløb og læringsdage for faglig ledere, faglige fyrtårne og dagplejere med den pædagogiske uddannelse PAU
Kompetenceudviklingsforløb, der er skræddersyet og som sigter på udvikling af organisation og medarbejdere, baseret på tæt kobling til praksis …