Del

Den styrkede læreplan

I Absalon står vi klar til at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen med jer. 

Absalon har siden 2017 været i samarbejde med landets øvrige professionshøjskoler, om at udvikle de bedst kompetenceudviklingstilbud til jer.

Med afsæt i den politiske aftalt ”Stærke Dagtilbud – alle børn skal med i fælleskabet” er der afsæt 165 mio kr til kompetenceudvikling af forskellige målgrupper. Formålet med kompetenceudviklingen er at understøtte realiseringen af indholdet i den nye pædagogiske læreplan. Fra forventeligt primo marts vil det være muligt at søge midler til kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling i form af læringsforløb, læringsdage og diplommoduler er et af de helt centrale tiltag, der skal understøtte realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Kompetenceudviklingsmidlerne fordeles efter børnetal i kommunerne, og interesserede kommuner kan søge midler til følgende grupper:

  • Faglige ledere: Ledere i daginstitutioner og dagpleje samt dagplejepædagoger med fagligt ledelsesansvar
  • Faglige fyrtårne i daginstitutioner: Pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion i arbejdet med at fremme faglig refleksion og udvikling i daginstitutionen
  • Dagplejere: Dagplejere, der har en pædagoguddannelse eller en pædagogisk assistent-uddannelse (PAU)
  • Forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter: Fagfolk, der er ansvarlige for at understøtte kompetenceudvikling og udviklingsstrukturerer i dagtilbuddene. 
Læringsforløb og læringsdage for faglig ledere, faglige fyrtårne og dagplejere med den pædagogiske uddannelse PAU
Diplomuddannelsen i Ledelse indeholder moduler om faglig ledelse på dagtilbudsområdet.
Kompetenceudviklingsforløb, der er skræddersyet og som sigter på udvikling af organisation og medarbejdere, baseret på tæt kobling til praksis …
Cxense Display