Del

Andetsprogspædagogik

Læringsmål

Den studerende

  • har viden om andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik
  • har indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange og fordyber sig teoretisk og metodisk i forskellige andetsprogspædagogiske aspekter
  • kan anvende teori og metode til at planlægge, gennemføre og evaluere samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om egen praksis

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

  • Andetsprogspædagogikkens udvikling i dansk og internatonalt perspektiv.
  • Sprogstimulering og sprogundervisning.
  • Kommunikativ sprogpædagogik i et interaktionelt perspektiv.
  • Sproglig opmærksomhed og sproglig bevidsthed. De kommunikative færdigheder: lytte og tale.
  • De kommunikative færdigheder: læse og skrive.
  • Dansk som andetsprog organiseret som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display