Del

Talevanskeligheder

Læringsmål

Den studerende

 • har en grundlæggende viden om forudsætninger for udvikling af talen
 • har viden om forskellige former for og årsager til udvikling af talevanskeligheder
 • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med talevanskeligheder
 • kan indgå i samarbejde om læringsdifferentieret indsats i relation til talevanskeligheder, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

 • Logopædiske praksisformer i forhold til talevanskeligheder. Taleorganernes fysiologi og anatomi.
 • Ikke flydende tale med særlig vægt på stammen og løbsk tale.
 • Fysiologiske udtalevanskeligheder i form af dysartri, dyslali, læsp, snøvl og læbe-, kæbe- og ganespalte.
 • Motorisk, neurologisk udviklingsforstyrrelse i form af verbal (sproglig) dyspraksi, der påvirker udtaleproduktionen.
 • Stemmens funktioner og dysfunktioner, med vægt på hæse stemmer hos børn, unge og voksne. Beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse af talevaskeligheder.
 • Talevanskeligheder og deres betydning set i et kontekstuelt perspektiv. Relevant lovgivning og klassifikation (herunder ICF/ICF-CY).
 • Coping og kompensationsmuligheder, særligt i relation til stammen, stemmen, dysartrier og indgreb i struben.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 12. februar 2019

Slut dato: 12. juni 2019

Tidsangivelse: Tirsdage 13.30 -17.00

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display