Del

Børns sprogtilegnelse

Læringsmål

Den studerende

  • kan anvende viden om nyere forskningsbaserede teorier om børns sprogtilegnelse og -udvikling som ramme for planlægning af sprogindsatser på individ - og gruppeniveau
  • har indsigt i kognitive, interaktionelle og sociale aspekter af børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling
  • kan reflektere over forskellige læringsmiljøers betydning for børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling
  • kan indgå i samarbejde og dialog om dagtilbuddets sprogindsatser for alle børn, herunder tosprogede,  gennem indsigt i sprogets opbygning, herunder det danske sprog i forhold til andre sprog
  • kan reflektere over tilgange og måder at evaluere børns sproglige udvikling og funktionelle kommunikative kompetencer m.h.p. at identificere og begrunde behov for indsatser
  • kan anvende viden om sproglige forudsætninger for læsning til at understøtte planlægning af sprogindsatser

  • Modulet udbydes i foråret 2019 på henholdsvis Campus Roskilde og Campus Vordingborg. Se tilmleding i højre kolonne.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Vordingborg

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 1. februar 2019

Slut dato: 31. maj 2019

Tidsangivelse: Fredage 9.00 - 14.30

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 1. februar 2019

Slut dato: 31. maj 2019

Tidsangivelse: Fredage 9.00 - 14.30

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display