Del

Musikpædagogik

Læringsmål

Den studerende

  • har refleksions-, analyse- og handlekompetencer i musikpædagogiske teorier og metoder
  • kan medvirke til fortsat faglig-pædagogisk udvikling af musikundervisning og musikaktiviteter, teore¬tisk og praktisk
  • har indsigt i og erfaring med æstetiske læreprocesser

Indhold

  • Musikdidaktiske grundbegreber.
  • Musikpædagogiske retninger og musikdidaktiske positioner.
  • Planlægning, gennemførelse, analyse og vurdering af musikpædagogiske forløb med forskellige målgrupper.
  • Tilrettelæggelse af læreprocesser i æstetiske fag, herunder musikalsk skaben, rammer, spilleregler m.v.
  • Børns musikalske udvikling og dens didaktiske konsekvenser.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 30. august 2019

Slut dato: 29. november 2019

Tidsangivelse: Ca. 8 fredage i perioden kl. 08.45 - 14.00

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display