Del
Pædagogfaglighed og læreprocesser

Pædagogfaglighed og læreprocesser

På modulet Pædagogfaglighed og Læreprocesser er det dig og din faglighed som pædagog i skolen og pædagog på af tværs af skole og fritid, der er i centrum.

Folkeskolereformen i 2014 betød, at skolerne i høj grad også blev pædagogernes arena. For både lærer- og pædagogprofessionen betød det nye og ændrede samarbejdsformer. For pædagogprofessionen betød det en ny hverdag med svær navigation mellem fritid og skole.

Pædagogerne skal nu i højere grad end tidligere rustes til at understøtte folkeskolens brede formålsparagraf, inklusionsindsatsen og reformens tre nationale mål, i samarbejde med lærerne og andre aktører.

På modulet får du mulighed for at få styrket din pædagogfaglighed i forhold til at kunne varetage arbejdet med børns lærings- og sociale fællesskaber i en skolekontekst. Du får mulighed for at vende og dreje egen praksis i tæt sparring med undervisere og medstuderende og ikke mindst begynde på en rejse, hvor omdrejningspunktet vil være dig og din pædagogfaglighed i en skolekontekst

Det får du ud af modulet

 • Du bliver styrket i din pædagogfaglige viden og tilgang til arbejdet med børn og unge
 • Du lærer at anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnet/den unges alsidige udvikling, læring og dannelse
 • Du bliver klogere på din egen rolle som pædagog i skolen og hvordan du bedst sætter din faglighed i spil i samarbejdet med læreren i undervisningssituationer. 
 • Du bliver klædt på til at vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan anvende og udvikle pædagogfaglighed i en tværprofessionelle praksis.
 • Du får viden og redskaber som du efterfølgende kan gå direkte ud i din organisation og anvende.

Modulet er for dig, der

 • Arbejder i skolen og måske er ny i rollen som pædagog i skolen
 • Arbejder med ledelse af børn og unges lærings- og sociale fællesskaber på tværs af skole og fritid

Fagligt indhold

På modulet vil du beskæftige dig med:

 • Didaktisk teori.
 • Læringsteori.
 • Dannelsesteori.
 • Pædagog- og lærerfaglighed.
 • Tværfaglighed, forudsætninger for samarbejde.
 • Evalueringsteori og – metoder.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 29. august 2018

Slut dato: 12. december 2018

Tidsangivelse: Onsdage 09.00 - 14.30

Tilmeldingsfrist: 1. juli 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Mette Høgh Stæhr

7248 1438, mets@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display