Del

Pædagogisk psykologi

Læringsmål

Den studerende

  • kan indgå i refleksivt samarbejde om at håndtere menneskelig diversitet i forhold til lærings- og dannelsesprocesser i en pædagogisk praksis
  • har psykologisk viden om lærings- og dannelsesprocesser og deres forankring i forskning, historie og samfund
  • har viden om almindeligt forekommende læringsvanskeligheder og deres indflydelse på udviklingsmulighederne hos individer og grupper
  • kan analysere og diskutere psykologiske problemstillinger med afsæt i forskellige lærings- og dannelsesteorier
  • kan anvende psykologisk teori til at reflektere kritisk over normer og menneskesyn i pædagogisk praksis 
  • kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af læreprocesser i læringsmiljøer set i individuelt, socialt og kontekstuelt perspektiv
  • kan begrunde og udvikle handlingsstrategier i forhold til pædagogiske lærings- og dannelsesproblemstillinger på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 28. august 2018

Slut dato: 27. november 2018

Tidsangivelse: Tirsdage 9.00-14.30

Tilmeldingsfrist: 27. august 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Henrik Emil Worsøe

7248 1268, hew@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Cxense Display