Del

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Læringsmål

Den studerende

  • kan vurdere teknologier og digitale læremidlers muligheder og begrænsninger i forhold til indhold og metoder i matematikundervisningen
  • kan betjene og anvende teknologier og digitale læremidler, herunder dynamisk geometriprogram, CAS og regneark, i en undervisningssammenhæng, samt videreformidling af denne viden til kolleger
  • har viden om og kan forholde sig kritisk og konstruktivt til brug af teknologier og digitale læremidler på alle niveauer i folkeskolens matematikundervisning, herunder læremidlets muligheder og begrænsninger i forhold til indhold og arbejdsformer i matematikundervisningen
  • kan inspirere og vejlede kolleger og ledelse i forbindelse med integration af forskellige teknologier i matematikundervisningen

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Indhold

  • Analyse, vurdering og anvendelse af et bredt udsnit af relevante teknologier og digitale læremidler til folkeskolens matematikundervisning herunder dynamisk geometriprogram, CAS og regneark. Didaktiske problemstillinger i forbindelse med brug af teknologier i skolens matematikundervisning. Formulering af relevante problemstillinger, som lægger op til en undersøgende, eksperimenterende elevaktivitet med brug af teknologi.
  • Den faglige reference udgøres af problemstillinger fra de tre matematiske områder "Tal og algebra”,
  • ”Geometri” og ”Statistik og sandsynlighed” kombineret med matematik i anvendelse.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 13. august 2018

Slut dato: 17. december 2018

Tidsangivelse: Mandage

Tilmeldingsfrist: 30. juni 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 5. september 2018

Slut dato: 5. december 2018

Tidsangivelse: Onsdage 9.00-14.30

Tilmeldingsfrist: 4. september 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display