Del

Vejledning og organisatoriske læreprocesser

Læringsmål

Den studerende:

  • Har viden om vejledningsteori, -metoder og -processer relateret til vejledning af det undervisende personale i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og mediepædagogiske aktiviteter
  • Kan på baggrund af forskningsbaseret viden igangsætte, gennemføre, vurdere og begrunde vejlednings- og udviklingsopgaver i samspil med ledelsen
  • Har viden om grundlæggende principper for og teorier om organisations- og skoleudvikling
  • Kan igangsætte, gennemføre og understøtte videndelings- og forandringsprocesser blandt skolens ressourcepersoner, ledelse og øvrige undervisende personale
  •  Har kompetencer til at gennemføre undersøgelses- og evalueringstiltag i forhold til organisationskultur samt mediepædagogiske vejlednings- og udviklingsopgaver.

Indhold

  • Vejledningsteori og -metoder relateret til læreprocesteori, facilitering af kompetenceudvikling og udvikling af vejledningsdesigns i relation til aktuelle indsatsområder i organisationen, eksterne samarbejder og læringsaktiviteter, herunder målstyret undervisning, digitale medier og evaluering.
  • Organisationsteori med særlig relevans for de mediepædagogiske vejledningsopgaver i forbindelse med organisationsudvikling, forandringsledelse, implementerings- og projektledelse.
  • Teori og redskaber vedrørende videndeling og videnledelse i et udviklings- og organisatorisk perspektiv.
  • Teori og redskaber til proces- og projektledelse – positioner, roller og interventionstilgange
  • Redskaber og metoder til tilrettelæggelse, gennemførelse og analyse af undersøgelser med tilknytning til det mediepædagogiske vejlednings- og udviklingsområde.

 

E-læring
Et e-læringsmodul indenfor efter- og videreuddannelsen er typisk et modul, hvor al undervisning finder sted på nettet, uden fremmøde. Da vi tror på, at nye kompetencer læres i samarbejde med andre, i tæt relation til praksis, er inddragelsen af din praksis og samarbejdet med andre studerende vigtig. Det er samtidig vigtigt, at modulerne kan kombineres med andet arbejde, så en stor del af undervisningen er planlagt til at foregå asynkront, så du som studerende kan arbejde,  når det passer dig. Modulerne er derfor typisk sammensat af en række perioder med hvert sit overordnede tema. Hver periode er sammensat af et eller flere videooplæg, digitale tekster og andre læringsresurser, forskellige læringsaktiviteter (fx små undersøgelser i egen praksi eller øvelser med medstuderende) og endelig opsamling og vejledning i samarbejde med underviseren, både via mail og Skype. De enkelte elementer forsøger at fokusere på en enkelt pointe, og hvert tema vil derfor bestå af en række forskellige elementer, du som studerende kan arbejde med på forskellige tidspunkter.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: -

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 6. februar 2019

Slut dato: 12. juni 2019

Tidsangivelse: Blended learning

Tilmeldingsfrist: 1. november 2018

Pris: 10.000,00 DKK


Konsulent:

Kirsten Schiøtt Hansen

7248 2462, ksh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Nedja Kvisgaard

7248 1286, nekv@pha.dk

Profiler

Opnå en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde

Vælg mellem 3 særlige profiler. En profil er et forslag til en bestemt sammensætning af diplommoduler, en uddannelsespakke, der giver dig en særlig stærk profil inden for et bestemt fag- eller funktionsområde. Du kan se vores uddannelsespakker herunder. Du kan også vælge at tage hele Den pædagogiske diplomuddannelse.

Viden og undervisningskompetence
Uddannelsespakker der henvender sig til lærere og pædagoger, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af undervisningen og samarbejdet i klasserummet.Den innovative underviserKlasseledelseLærerkompetencer i skolenMusikkompetencer i skolenPædagogkompetencer i skolenSamarbejde mellem lærer og pædagog
Vejledere og ressourcepersoner
Pædagogisk udvikling og inklusion
Uddannelsespakker der henvender sig til personer, som ønsker kompetenceudvikling til bedre varetagelse af særlige pædagogiske og psykologiske udfordringer i institution og skole.Fremtidens dagtilbudInklusion i skolenInterkulturel pædagogikPsykologi - læring og formidlingRelationsarbejdeSocialpsykiatriSpecialfaglighed på opholdsstederneÆstetik og innovation
Cxense Display