Del

Uddannelsens opbygning

Målgruppe

Diplomuddannelsen henvender sig til alle, der har gennemført en kort eller mellemlang videregående uddannelse som f.eks. lærer, pædagog, sygeplejerske eller anden relevant uddannelse. Har du en anden baggrund, har du mulighed for at søge en realkompetencevurdering. Diplomuddannelsen henvender sig også til større grupper, fx i forbindelse med organisationsudvikling, hvor fokus er kompetenceudvikling af medarbejdere, eller på tværs af arbejdspladser i en kommune. Målgruppen kan være en kommune, en enkelt skole, et dagtilbud eller specialpædagogisk tilbud, et undervisningsteam, en personalegruppe eller en enkelt underviser eller pædagog...

Uddannelsens niveau

Diplomuddannelsen er på niveau med en professionsbacheloruddannelse og kvalificerer dig til at varetage pædagogiske funktioner i bred forstand, både inden for offentlige institutioner og private virksomheder. Det er en uddannelse, der har praksis som omdrejningspunkt. Koblingen mellem teori og praksis sigter på at kvalificere til at kunne analysere, reflektere og udvikle praksis.

Uddannelsens opbygning

Den pædagogiske diplomuddannelse er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler:

3 obligatoriske moduler

3 faglige moduler, samlet 30 ECTS

Der er ingen fastlagt rækkefølge for afvikling af modulerne, bortset fra, at afgangsprojektet afslutter uddannelsen.

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Tilrettelæggelse

Uddannelsen kan tilrettelægges som heltid og/eller deltid.

Modulerne kan læses ved flere forskellige professionshøjskoler. Et enkelt modul kan tilrettelægges som heltidsstudium over 7-8 uger og afgangsprojektet over 10-13 uger .

Den pædagogiske diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter optagelsen på studiet.