Del

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Diplomuddannelsen er for dig, der vil udvikle dine kompetencer i formidling af kunst og kultur for børn og unge inden for forskellige kunst- og kulturretninger. Uddannelsen vil klæde dig på til en mangfoldighed af visuelle og digitale formidlingsformer som fortælling, events, udstilling, rollespil, dialoger og performance.

Du kommer måske med en baggrund som konsulent, pædagog, museumsformidler, kulturformidler i folkekirken, kunstner eller med en helt anden faglig baggrund. Diplomuddannelsen er netop tilrettelagt på en måde, hvor du vil få mulighed for at sætte din særlige faglighed i spil sammen med dine medstuderende.

Du får kompetencer til at udvikle din egen formidlingspraksis og kompetencer til at skabe et engagerende og kreativt rum inden for dit eget faglige område. Du får ny viden og metoder relateret til arbejdet med professionel formidlingspraksis i arbejdet med børn og unge.

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge er opbygget i moduler. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre seks moduler:

  • Fire obligatoriske moduler

    Du vil i løbet af foråret 2020 kunne tilmelde dig følgende moduler:

    • Formidling af kunst og kultur (13. august – 8. oktober 2020)
    • Børn og unges kultur (22. oktober – 10. december 2020)

  • To faglige moduler

Der er ingen fastlagt rækkefølge for afvikling af modulerne, bortset fra at afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen.

Et enkelt modul
Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efter- og videreuddannelse.

 

 

Aktuelle moduler

13. aug. - 8. okt. 2020
Kan du se dig selv som formidler af kunst og kultur for børn og unge? Med dette modul har du mulighed for at udvikle dit kultur- og kunstteoretiske…
22. okt. - 10. dec. 2020
Er du professionelt optaget af børn og unges kultur? Du kan med dette modul få indblik i kunsten og kulturens dannelsesmæssige betydning i arbejdet…

Praktisk information

Adgangskrav
  • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.