Del

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Diplomuddannelsen er for dig, der vil udvikle dine kompetencer i formidling af kunst og kultur for børn og unge inden for forskellige kunst- og kulturretninger.

Uddannelsen vil klæde dig på til en mangfoldighed af visuelle og digitale formidlingsformer som fortælling, events, udstilling, rollespil, dialoger og performance.

Du kommer måske med en baggrund som konsulent, pædagog, museumsformidler, kulturformidler i folkekirken, kunstner eller med en helt anden faglig baggrund. Diplomuddannelsen er netop tilrettelagt på en måde, hvor du vil få mulighed for at sætte din særlige faglighed i spil sammen med dine medstuderende.

Du får kompetencer til at udvikle din egen formidlingspraksis og kompetencer til at skabe et engagerende og kreativt rum inden for dit eget faglige område. Du får ny viden og metoder relateret til arbejdet med professionel formidlingspraksis i arbejdet med børn og unge.

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge er opbygget i moduler, Fire obligatoriske og to faglige valgmoduler.  Der er ingen fastlagt rækkefølge for afvikling af modulerne, bortset fra at afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen.

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efter- og videreuddannelse.

Praktisk information

Priser og ansøgningsfrister
 • 5 ECTS-point: 6.800
  10 ECTS-point:10.300
  Afgangsprojekt: 12.000

  Der tages forbehold for prisændringer

   
 • Tilmeldingsfrist er angivet på det enkelte modul

  Vi optager studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser.
Adgangskrav
 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Aktuelle moduler

Flere tidspunkter
Kan du se dig selv som formidler af kunst og kultur for børn og unge? Med dette modul har du mulighed for at udvikle dit kultur- og kunstteoretiske…
18. aug. - 14. okt. 2022
Er du professionelt optaget af børn og unges kultur? Du kan med dette modul få indblik i kunsten og kulturens dannelsesmæssige betydning i arbejdet…
28. okt. - 17. dec. 2021
Vil du blive en stærkere formidler inden for kunst og kultur, er kendskab til teori om den dialogbaserede tilgang helt central.
20. okt. - 8. dec. 2022
Arbejder du med kunst og kultur for børn og unge og ønsker at blive skarp på, hvordan du kan udvikle og kvalificere din kunst- og kulturfaglige…
21. apr. - 17. jun. 2022
Vil du lære at iscenesætte performative processer og få indblik i betydningen af performative processer som led i kunst- og kulturformidling?
På…
27. jan. - 8. apr. 2022
Arbejder du med kreativitet, og ønsker du at udfordre dit faglige ståsted - vil du styrke dine kompetencer i forhold til udvikling af kreativitet…
24. jan. - 3. jun. 2022
Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.