Del

Moduler

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efter- og videreuddannelse.

For at gennemføre en hel diplomuddannelse  i formidling af kunst og kultur for børn og unge skal du gennemføre seks moduler:

  • Fire obligatoriske moduler – samlet 40 ECTS
  • To faglige moduler – samlet 20 ECTS

Der er ingen fastlagt rækkefølge for afvikling af modulerne, bortset fra at afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen.

Vi lægger vægt på praksisnær uddannelse. Derfor vil du på uddannelsen arbejde med konkrete projekter og opgaver, der er tæt på praksis og direkte rettet mod dine interesseområder. Vi har et tæt samarbejde med museer, gallerier, skoletjenester, Dansens hus og andre steder, hvor formidling af kunst og kultur, ligesom vores undervisning, står på skuldrene af den nyeste forskning inden for området.

Obligatoriske moduler

Flere tidspunkter
Kan du se dig selv som formidler af kunst og kultur for børn og unge? Med dette modul har du mulighed for at udvikle dit kultur- og kunstteoretiske…
18. aug. - 14. okt. 2022
Er du professionelt optaget af børn og unges kultur? Du kan med dette modul få indblik i kunsten og kulturens dannelsesmæssige betydning i arbejdet…
20. okt. - 8. dec. 2022
Arbejder du med kunst og kultur for børn og unge og ønsker at blive skarp på, hvordan du kan udvikle og kvalificere din kunst- og kulturfaglige…
24. jan. - 3. jun. 2022
Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Valgmoduler

28. okt. - 17. dec. 2021
Vil du blive en stærkere formidler inden for kunst og kultur, er kendskab til teori om den dialogbaserede tilgang helt central.
21. apr. - 17. jun. 2022
Vil du lære at iscenesætte performative processer og få indblik i betydningen af performative processer som led i kunst- og kulturformidling?
På…
27. jan. - 8. apr. 2022
Arbejder du med kreativitet, og ønsker du at udfordre dit faglige ståsted - vil du styrke dine kompetencer i forhold til udvikling af kreativitet…

Uddannelsens niveau

Diplomuddannelsen er på niveau med en professionsbacheloruddannelse og kvalificerer dig til at varetage formidlingsformer i bred forstand, både inden for offentlige institutioner og private virksomheder. Det er som sagt en uddannelse, der har praksis som omdrejningspunkt, og hvor ko

Tilrettelæggelse

Uddannelsen samt hvert enkelt modul tilrettelægges som heltidsstudium over 7-8 uger og afgangsprojektet over 10-13 uger.

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge skal være afsluttet senest seks år efter optagelsen på studiet.