Del

Uddannelsens opbygning

Vi lægger vægt på praksisnær uddannelse. Derfor vil du på uddannelsen arbejde med konkrete projekter og opgaver, der er tæt på praksis og direkte rettet mod dine interesseområder. Vi har et tæt samarbejde med museer, gallerier, skoletjenester, Dansens hus og andre steder, hvor formidling af kunst og kultur, ligesom vores undervisning, står på skuldrene af den nyeste forskning inden for området.

Uddannelsens niveau
Diplomuddannelsen er på niveau med en professionsbacheloruddannelse og kvalificerer dig til at varetage formidlingsformer i bred forstand, både inden for offentlige institutioner og private virksomheder. Det er som sagt en uddannelse, der har praksis som omdrejningspunkt, og hvor koblingen mellem teori og praksis sigter på, at du udvikler dine kompetencer til at kunne analysere, reflektere og udvikle praksis.

Uddannelsens opbygning
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge er opbygget i moduler. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre seks moduler:

  • Fire obligatoriske moduler – samlet 40 ECTS
  • To faglige moduler – samlet 20 ECTS

Der er ingen fastlagt rækkefølge for afvikling af modulerne, bortset fra at afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen.

Et enkelt modul
Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efter- og videreuddannelse.

Tilrettelæggelse
Uddannelsen samt hvert enkelt modul tilrettelægges som heltidsstudium over 7-8 uger og afgangsprojektet over 10-13 uger.

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge skal være afsluttet senest seks år efter optagelsen på studiet.

Aktuelle moduler

13. aug. - 8. okt. 2020
Kan du se dig selv som formidler af kunst og kultur for børn og unge? Med dette modul har du mulighed for at udvikle dit kultur- og kunstteoretiske…
22. okt. - 10. dec. 2020
Er du professionelt optaget af børn og unges kultur? Du kan med dette modul få indblik i kunsten og kulturens dannelsesmæssige betydning i arbejdet…