Del

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et tværfagligt udgangspunkt i mange kunst- og kulturretninger, og du vil beskæftige dig med en mangfoldighed af formidlingsformer som fortælling, event, udstilling, rollespil og performance.

Du får kompetencer til at udvikle din egen formidlingspraksis og skabe et engagerende og kreativt rum inden for dit eget faglige område. Desuden lærer du at anvende teori, metode og forskning om børne- og ungdomskultur i dine daglige kunst- og kulturformidlingsaktiviteter.

Uddannelsens struktur

Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du have moduler svarende til 60 ECTS-point. Heraf skal de tre obligatoriske moduler og et afgangsprojekt indgå. De resterende 20 ECTS-point kan vælges mellem de fælles valgfrie moduler og de retningsspecifikke moduler.

De obligatoriske moduler er:

  • Børn og unges kultur (10 ECTS), hvor du bl.a. lærer om begreber og videnskabelige positioner inden for børne- og ungdomskultur

  • Formidling af kunst og kultur (10 ECTS), hvor du får teoretisk og metodisk viden om emner som formidling, kommunikation, det narrative, komposition, dramaturgi m.v.

  • Undersøgelse af formidlingspraksis (5 ECTS) med emner som kvalitative og kvantitative metoder, metodeovervejelser samt fortolkning og vurdering af data.

De fælles valgfrie moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Skabende processer med børn og unge, hvor du bl.a. vil beskæftige dig med teorier om æstetik og æstetiske læreprocesser og lære at evaluere en konkret proces med børn og unge
  • Dialogbaseret formidling af kunst og kultur med emner som leg, læring og oplevelsesorienteret formidling samt teorier om formidling og kommunikation
  • Iscenesættelse og performative processer
  • Brugerdreven filmproduktion

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS

Der er ingen fastlagt rækkefølge for afvikling af modulerne, bortset fra, at afgangsprojektet afslutter uddannelsen.

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Tilrettelæggelse

Uddannelsen tilrettelægges på heltid

Praktisk information

Modulerne afvikles på Den Danske Scenekunstskole – Efter- og Videreuddannelsesafdelingen i Odsherred og foregår som internat.

Prisen fremgår af Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside. Deltagergebyr betales før modulet starter og inkluderer eget værelse og forplejning.

Der er almindeligvis to 2-dages ophold pr. modul, der hver strækker sig over 4-6 uger. De studerende sørger selv for transport til og fra uddannelsesstedet

Adgangskrav
  • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Cxense Display