Del

Skræddersyede uddannelsesforløb

Vi sammensætter kompetenceudviklingsforløb bestående af flere forskellige elementer tilpasset den lokale kontekst; det kan fx være observation og feed back i praksis, temadage, kortere eller længere kurser, diplommoduler, seminarer, workshops osv.

Kompetenceudviklingen kan syes ind i jeres øvrige aktiviteter, i jeres styringsdokumenter og øvrige pædagogiske aktiviteter og udviklingstiltag, således at der skabes sammenhæng mellem jeres organisation og nyeste viden på området.

Lokalt tilpassede kompetenceudviklingsforløb kan foregå hos jer eller på et af vores campusser rundt om i Region Sjælland.

Vi tager vi udgangspunkt i de udfordringer, I står overfor

Vi afdækker udviklings- og løsningsmuligheder, og med fælles indsigt og viden sammensætter vi et forløb, som matcher jeres behov og ønsker.

  • En enkelt kommune/skole kan rekvirere et særligt tilrettelagt forløb.
  • Flere kommuner/skoler kan slå sig sammen om at danne fælles hold.
  • De enkelte pædagoger kan tilmelde sig Absalons eget udbud
  • Vi kan vejlede pædagoger/skoler/kommuner om relevante diplomuddannelser eller kurser.
  • Der er mulighed for fleksible forløb med forskellige udbudsformer.