Del

Pædagogisk diplomuddannelse i psykologi med fokus på en recoveryorienteret tilgang

I samarbejde med socialpsykiatrien i en række sjællandske kommuner udbyder Efter- og videreuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon  "Den pædagogisk diplomuddannelse i psykologi" - med fokus på en recoveryorienteret tilgang. 

Der vil således være stillet skarpt både på en diplomuddannelse i psykologi, der overholder krav og rammer, og der vil samtidig være stillet skarpt på den evidensbaserede viden: at menneskets recovery, læring og erkendelse sker gennem kropsliggørelse (embodiment) i menneskelige relationer.

Hvordan ser uddannelsen ud?

Uddannelsen består af 6 moduler og er i alt på 60 ECTS.

Derudover har du mulighed for at tage "Socialpsykiatriens realkompetencekursus" med fokus på studiekompetencer og realkompetencevurdering.

Garanteret diplomniveau

I undervisningen er du garanteret diplomniveau, både i forhold til viden, færdigheder og kompetencer

Fx. i forhold til at:

  • Udvikle en fælles faglig platform og identitet for medarbejdere i socialpsykiatrien
  • Styrke den professionelle rolle i samarbejdet med andre aktører - professionelle såvel som civile
  • Fremme en professionel identitet baseret på et samarbejde med den enkelte borger
  • Styrke den professionelles rolle som facilitator af borgerens forandringsprocesser og dennes evne til netværksdannelse og deltagelse som aktiv medborger
  • Skabe redskaber til refleksion over egen praksis og position
Undervisere

Professionshøjskolen Absalon og Socialpsykiatrien Ringsted/Slagelse har samlet en håndfuld eksperter, som har stået for udviklingen af uddannelsen, og som selv underviser på de forskellige moduler. Der vil også blive inviteret gæstelærere samt afholdt 2 konferencer i forløbet.

Fra Professionshøjskolen Absalon er det:

Pia Hansen, lektor, cand.psych.
Britta Isaksen, lektor, cand.mag

Fra Socialpsykiatrien Ringsted/Slagelse er det:

Jim Toft, projektleder, ph.d.
Reinhold Schäffer, leder af socialpsykiatrien Ringsted Kommune
Henrik Vesterhauge, superviser og underviser, Solution

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår i Ringsted og bliver tilrettelagt som et deltidstudie over 2 år. 

  • Moduler med 10 ECTS har 40 lektioner
  • Moduler med 5 ECTS har 20 lektioner

Undervisningen vil foregå fredage og lørdage a’ 6 lektioner fordelt henover et semester. Der vil blive undervist i 2 moduler på samme dag for at sikre en sammenhæng mellem fag, praksis og egen læring under hele uddannelsen. 

Klik på nedenstående billede for at se en oversigt over uddannelsesforløbet

Bliv klogere på det socialpsykiatriske område

 Fokus på at inddrage praksis i undervisningen

Omsæt det du lærer direkte i din arbejdspraksis, imens du går på uddannelsen.

Cxense Display