Del

Specialpædagogik

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten i det specialpædagogiske område. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

I det pædagogiske arbejde, med mennesker med funktionsnedsættelser, diagnoser og handicaps, er der brug særlige rammer og støtte målrettet medborgerskab, deltagelse og resiliens - dette for at understøtte et liv,der er båret af livskvalitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale fællesskaber.

Særlig stærkt fokus er på pædagogisk faglig kvalitet, hvor den enkelte borger er i centrum og hvor der arbejdes med pædagogisk faglig kvalitet med afsæt i recoverytilgang. Dertil kommer fokus på rehabilitering som en helhedsorienteret indsats, der kalder på vidensbaseredes indsatser og “lovende praksis”.

Fokus på

Fokus på, hvordan digitale teknologier kan understøtte pædagogisk arbejde med relation, kommunikation, læring, sansestimulering mv.
Fokus på pædagogisk faglig kvalitet, hvor den enkelte borger er i centrum og hvor der arbejdes med pædagogisk faglig kvalitet med afsæt i…
Cxense Display