Del

Specialpædagogik

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten i det specialpædagogiske område. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

I det pædagogiske arbejde med mennesker med funktionsnedsættelser, diagnoser og handicaps, er der brug særlige rammer og støtte, målrettet medborgerskab, deltagelse og resiliens - dette for at understøtte et liv,der er båret af livskvalitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale fællesskaber.

Særlig stærkt fokus er på pædagogisk faglig kvalitet, hvor den enkelte borger er i centrum og hvor der arbejdes med pædagogisk faglig kvalitet med afsæt i recoverytilgang. Dertil kommer fokus på rehabilitering som en helhedsorienteret indsats, der kalder på vidensbaseredes indsatser og “lovende praksis”.

Kurser

Fokus på