Del

PD i specialpædagogik

Diplomuddannelsen i specialpædagogik er for dig, der arbejder inden for specialområdet med børn eller voksne i dagtilbud, specialskoler eller på botilbud.

Uddannelsen er særligt tonet rettet mod målgruppen børn og voksne med nedsat funktionsevne, autismespektrum eller andre diagnoser. 

Du får ny viden og metoder relateret til det professionelle arbejde og mulighed for at arbejde med din egen professionelle rolle som pædagog i en tid præget af kompleksitet og forandring.

Vi lægger vægt på praksisnær uddannelse, der understreger betydningen af kollegiale faglige fællesskaber og refleksion, hvorfor der vil arbejdes med forundringspunkter fra praksis, som reflekteres og kvalificeres med ny viden, som kan afprøves og føres tilbage til praksis.

Diplomuddannelsen er delt op i 3 pakker med 2 moduler pr. gang, der afvikles 1 gang pr år:

Vælg mellem

Tid og sted

Alle moduler afholdes på Campus Vordingborg

Pædagogisk viden og forskning
Uge 38 - 44 2020: 14.9 - 30.10 2020

Socialkognitive udviklingsforstyrrelser
Uge 45 - 51 2020: 2.11 - 17.12 2020

Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser
Uge 38 - 44 2021: 20.9  - 5.11 2021
Uge 38 - 44 2022: 19.9  - 4.11 2022

Kollegial vejledning eller praktikvejleder
Uge 45 - 51 2021: 8.11 - 22.12 2021
Uge 45 - 51 2022: 7.11 - 21.12 2022

Undersøgelse af pædagogisk praksis
Uge 38 - 41 2023: 18.9 - 13.10 2023

Afgangsprojektet
Uge 42 - 49 2023: 16.10 - 7.12 2023