Del

Teknologi og medier

I det pædagogiske arbejde inden for specialområdet benyttes i dag mange forskellige teknologier, både af brugere og personale. Teknologierne er til stede, men bliver de anvendt på pædagogisk hensigtsmæssige måder?  Mange medarbejdere i det specialpædagogiske felt udtrykker tvivl og usikkerhed over for digitale teknologier, og mangler kompetencer og viden til at kunne anvende teknologier i pædagogisk understøttende praksis. Der er brug for at sætte fokus på, hvordan digitale teknologier kan understøtte pædagogisk arbejde med relation, kommunikation, læring, sansestimulering oa.

Pædagogisk diplomuddannelse med studieretning Medier og kommunikation

I studieretningen Medier og Kommunikation udvikler du dine kompetencer til at varetage pædagogiske opgaver, der har fokus på kommunikation, medier og teknologi i arbejdet med udvikling , læring og trivsel.

Vidne om digital dannelse er essentiel i arbejdet med børn, unge og voksne for at kunne arbejde med pædagogfaglige indsatser

Du vil får indsigt i vilkårene for medier og kommunikations betydning for mennesker dannelse - herunder digital dannelse og gennem viden om mediers betydning og teknoligforståelse vil du styrke dine kompetencer til didaktisk at kunne reflektere og planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske tiltag

Læringsudbyttet vil give dig kompetencer til at indgå i samarbejde om medie- pædagogisk og -didaktisk videndeling og organisationsudvikling og påtage dig ansvar for udviklingsarbejder inden for medier, teknologi- og kommunikationsprocesse

Cxense Display