Del

Absalonmoduler fra Den Pædagogiske Diplomuddannelse

23. aug. 2019 - 10. jan. 2020
Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.
Kvalificerer dig til at varetage den opgave det er at inkludere flersprogede børn og unge i skole og institution.
Kvalificer dig til at varetage de udviklende, rådgivende og koordinerende funktioner i forbindelse med børn og unges bevægelse, trivsel og læring i…
Vil du i samarbejde med børn og unge arbejde med deres trivsel, udvikling og læring?
Hvis ja, så er modulet stedet hvor du lærer at påtage dig…
26. feb. - 16. jun. 2020
Vil du udvikle dine kompetencer og udvikle din faglighed i forhold til at tage ansvar for pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte…
Flere tidspunkter
Få inspiration til arbejdet med børns sprogtilegnelse og det sproglige og kommunikative læringsmiljø
Er du danskvejleder eller har du og din skoleleder planer om at styrke vejledningen i faget dansk på din skole, så er denne uddannelsesretning og…
Flere tidspunkter
Skal du være fagligt fyrtårn i arbejdet med den styrkede læreplan og være med til at fremme faglig refleksion og udvikling i dagtilbuddet, med fokus…
Kvalificer dig til at varetage de udviklende, vejledende og rådgivende funktioner af kolleger og elever i forhold til særlige behov i…
Underviser du i engelsk i grundskolen og ønsker du at videreuddanne dig inden for dit fag samt vejlede kolleger inden for det engelske sprogs…
Vil du blive stærkere til at arbejde med evalueringspraksis, der tager afsæt i en datainformeret tilgang og som vil styrke dine kompetencer til…
Er du nysgerrig på, hvordan dit fag og klasseledelse kan kobles, så din undervisning løfter sig?
28. aug. - 4. dec. 2019
Ønsker du at opnå kompetencer i rammesætning og procesledelse af fagdidaktiske udviklingsprocesser i din organisation samt at mestre anvendelsen af…
Kvalificerer dig til at varetage opgaven med at vejlede lærere, pædagoger og skoleledelse om flersprogede elevers tilegnelse af andetsproget, dansk…
På modulet forældresamarbejde i dagtilbud og skole arbejder du med, hvordan du og din organisation kan skabe et godt og konstruktivt samarbejde med…
Vil du styrke dine kompetencer til at tackle og facilitere gruppe- og organisationspsykologiske udfordringer, og blive bedre til at håndtere…
Hvordan 'gør' man interkulturel kompetence? Arbejder du som konsulent, lærer eller pædagog i flerkulturelle børne- og ungdomsgrupper og har du lyst…
Vil du styrke dine kompetencer til at lede pædagogiske processer og arbejde med pædagogiske udviklingsprojekter?
Flere tidspunkter
Diplomodulet handler om legen og det legende, hvordan folder legen sig ud, hvilken betydning har legen for børnenes dannelse, hvordan kan børn og…
Arbejder du som AKT-vejleder eller inklusionsvejleder på din skole, så består dette modul centralt i arbejdet med udvikling af inkluderende…
Ønsker du eller varetager du allerede funktionen som vejleder i din skoles Pædagogiske Læringscenter, så er modulet Mediepædagogik og didaktik…
26. aug. 2019 - 27. jan. 2020
I en verden, der i større og større grad er præget af digitale medier og digital medieproduktion, er der et stort behov for at arbejde med elevernes…
Ønsker du at arbejde med forebyggelses og interventionsarbejde i forhold til mobning samt at indgå i samarbejde på tværs af aktørgrupper i dette…
Underviser du i faget musik i skolen eller med formidling af musikoplevelser for børn og unge, så er uddannelsesretningen Musikpædagogik og modulet…
Få et teoretisk blik på egen og andres musikpædagogiske praksis - så du selv og dine kollegaer kan lave bedre musikundervisning
Underviser du i naturfag? Har du interesse for koordinering, formidling og nytænkning inden for naturfaglige undervisningsforløb? Varetager du…
Flere tidspunkter
Få en dyb og grundlæggende viden og forståelse for, hvordan neuropsykologiske forhold har betydning for menneskers reaktioner og adfærd, så du kan…
30. okt. 2019 - 4. mar. 2020
Mener du også, at praktik i læreruddannelsen er en vigtig del af professionsuddannelsen til lærer? Så er uddannelsen som praktikvejleder i…
Flere tidspunkter
Som praktikvejleder til pædagogstuderende i praktik har man stor betydning for studerendes læringsmæssige udbytte af praktikforløbet. Dette…
Flere tidspunkter
På modulet Pædagogfaglighed og Læreprocesser er det dig og din faglighed som pædagog i skolen og pædagog på af tværs af skole og fritid, der er i…
Bliv en dygtig pædagogisk relationsmedarbejder
Har du fået til opgave at udvikle processer og indsatser, der etablerer, vedligeholder og udvikler…
1. sep. - 8. dec. 2020
Har du brug for at kvalificere dine faglige kompetencer med hensyn til vejledning, rådgivning og facilitering?
Flere tidspunkter
Har du mod på at medvirke til pædagogisk udvikling på et forskningsbaseret og -informeret grundlag? Ønsker du at udvikle din undervisning og…
Flere tidspunkter
Er du interesseret i at komme i dybten med de bagvedliggende opfattelser om viden, metoder og koncepter som bliver anvendt i din pædagogiske praksis?…
Vil du udvikle dine kompetencer til at arbejde målrettet og systematisk med resiliens og empowerment som centralt for dit pædagogiske arbejde?
Underviser du i naturfag? Har du interesse for koordinering og nytænkning af naturfaglige undervisningsforløb? Varetager du tilmed allerede…
Underviser du i naturfag? har du interesse for koordinering, formidling og nytænkning inden for naturfaglige undervisningsforløb? Varetager du…
11. sep. - 20. nov. 2019
Vil du styrke dine kompetencer i skriftlig formidling - med sigte på at styrke din faglighed i forhold til fx dokumentation?
3. sep. - 10. dec. 2019
Læs til læsevejleder og bliv inspirator, koordinator og vejleder i forbindelse med skolens arbejde med udvikling af sprog- og læseudvikling.
Læs til læsevejleder og bliv inspirator, koordinator og vejleder i forbindelse med skolens arbejde med udvikling af sprog- og læseudvikling.
29. aug. - 5. dec. 2019
Har du taget modul 1 og 2 på læsevejlederuddannelsen, så mangler du kun modulet Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. så har du de tre moduler, der udgør…
Flere tidspunkter
Ønsker du at få bedre kendskab til forskellige former for udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser?
Beskæftiger du dig med sproglige læringsmiljøer ?
Så meld dig til modulet sprogpædagogik og sprogindsatser. Her bliver du klædt på til at…
Underviser og vejleder du i faget engelsk og har du interesse i at opnå yderligere faglige kompetencer i at varetage udvikling, rådgivning,…
Få styrket dine kompetencer i at udvikle og koordinere indsatser i forbindelse med skolens undervisning i matematik, gennem integration af…
Flere tidspunkter
Modulet er for dig der ønsker at blive klogere på den pædagogiske praksis gennem brug og frembringelse af data.
Bliv klogere på hvilke faktorer der påvirker ungdomsliv og identiteter og unges aktuelle udfordringer i forhold til sociale medier, forældre og…
Flere tidspunkter
Vil du være med til at kvalificere og facilitere de pædagogiske forandringsprocesser, som styrker børns sprog?
På dette modul kommer du til at…
Cxense Display