Del

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet danner afslutningen på diplomuddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået. Fokus er således analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Projektforløbet indledes med to undervisningsgange - én fælles undervisningsdag for alle diplomuddannelser med videnskabsteori og metodologi samt introduktion til selve projektskrivningen og én uddannelsesopdelt undervisningsgang, der har fokus på at kvalificere den enkeltes tema. Desuden tilbydes hjælp til målrettet søgning i databaser.

Læringsmål

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsens mål for læringsudbytte skal den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Kompetencemål

  • kunne håndtere komplekse problemstillinger i erhvervspædagogisk virksomhed
  • kunne anvende teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af erhvervspædagogisk virksomhed
  • kunne indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål, metoder, tiltag og etik

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

  • have indsigt i og forståelse af professionsrelevante teorier, metoder og anvendt forskning
  • kunne forstå sammenhænge, dilemmaer og etiske problemstillinger i feltet mellem uddannelse, erhverv og samfund
  • kunne reflektere over erhvervspædagogiske udviklingsmuligheder gennem inddragelse af forskellige vidensperspektiver

Færdigheder

  • kunne identificere og analysere relevante praksisnære problemstillinger
  • kunne vurdere og diskutere valg af teorier, metoder og empiri i relation til emnet og den valgte problemstilling
  • kunne begrunde og formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser

Omfang

15 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display