Del

Pædagogisk videnskabsteori

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

  • kunne gennemføre og udvikle professionel erhvervspædagogisk praksis gennem anvendelse af videnskabsteoretiske og metodiske forståelser og positioner

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

  • kunne forstå videnskabsteoretiske og metodiske tilgange og deres muligheder og begrænsninger i relation til professionel erhvervspædagogisk virksomhed

Færdigheder

  • kunne identificere og analysere sammenhænge mellem viden og handling
  • kunne foretage en vurdering af videngrundlaget for professionel erhvervspædagogisk virksomhed og erhvervspædagogiske målsætninger, herunder værdimæssige, etiske og politiske perspektiver

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display