Del

Undervisning og læring

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

  • håndtere forskellige læringsteoretiske tilgange og kunne reflektere over deres betydning for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt
  • påtage sig ansvar for at udvikle erhvervspædagogisk praksis i forhold til deltagernes læreprocesser
  • indgå i dialog og samarbejde med deltagere, kollegaer og organisation om undervisning og læring

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

  • have indsigt i og teorier om læring og ledelse af læringsaktiviteter i det erhvervspædagogiske praksisfelt
  • kunne reflektere over unges og voksnes læreprocesser i det erhvervspædagogiske praksisfelt
  • have viden om relationer og kommunikationens betydning for læring

Færdigheder

  • kunne observere, analysere og evaluere egen og andres undervisning og vurdere valg af læringsaktiviteter
  • kunne tilrettelægge tværfaglige, helhedsorienterede, differentierede læringsprocesser inden for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt
  • kunne indgå i samarbejde med deltagere, kolleger og organisation om læringsaktiviteter 

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display