Del

Undervisningsplanlægning og didaktik

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

  • håndtere forskellige didaktiske teorier og kunne reflektere over deres betydning for egen og andres erhvervspædagogiske undervisning
  • udvikle egen erhvervspædagogisk praksis i spændingsfeltet mellem uddannelse, erhverv og samfund
  • tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, der bygger på didaktiske overvejelser og refleksioner over egen praksis
  • indgå i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af det erhvervspædagogiske praksisfelt 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

  • have indsigt i didaktisk teori og betydninger heraf for det erhvervspædagogisk felt og egen undervisningsplanlægning
  • have viden om dannelses- og kompetenceteorier og betydninger heraf for det erhvervspædagogisk felt 
  • have forståelse af sammenhænge mellem professionel viden, magt, dannelse og etik 

Færdigheder

  • kunne drøfte og formidle didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller
  • kunne vurdere, begrunde og udvikle undervisnings- og læringsforløb med afsæt i didaktiske refleksioner i samspillet mellem uddannelse, erhverv og samfund
  • kunne omsætte politisk mål og organisatoriske strategier til undervisning

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display