Del

Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

  • håndtere forskelligartede elever og kursister under hensyntagen til individuelle forudsætninger og behov
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om problemstillinger relateret til deltagere
  • påtage sig ansvar for at arbejde med elever og kursisters forudsætninger og behov på et etisk grundlag
  • kunne reflektere over deltagerforudsætningers betydning for egen praksis

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

  • have viden om deltagernes mangeartede forudsætninger ud fra sociologiske, psykologiske og antropologiske perspektiver
  • have indsigt i ungdoms- og voksenkulturers betydning for deltagelse i uddannelse
  • kunne forstår hvordan deltagernes motivation, modstand og mestring har betydning for - og manifesterer sig i skolehverdagen

Færdigheder

  • kunne observere, analysere og vurdere elevers og kursisters forudsætninger for at indgå i læringsforløb 
  • kunne begrunde differentiering af undervisning med udgangspunkt i deltagernes forskellige forudsætninger
  • kunne vurdere deltagernes forskellige adfærdsmønstre og handlemåder med henblik på tilrettelæggelse af læringsmiljøer

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display