Del

Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

  • håndtere digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv 
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af undervisning og læring baseret på digitale teknologier
  • påtage sig ansvar for anvendelse af digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring
  • udvikle digitale didaktiske forløb rettet mod forskellige deltagere

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

  • have viden om hvad digitale teknologier betyder for didaktik og læring
  • kunne forstå og reflektere over teorier og metoder om digitale teknologier i undervisning og læring
  • have indsigt i digital dannelse og webetik

Færdigheder

  • kunne anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelser
  • kunne vælge og begrunde valg af digitale teknologier
  • kunne vurdere og formidle problemstillinger om digitale teknologier i en erhvervspædagogisk kontekst

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: -

Start dato: 12. august 2019

Slut dato: 25. september 2019

Tidsangivelse: Uddannelsen er planlagt som fuld tid i den angivne periode.

Tilmeldingsfrist: 24. juni 2019

Pris: 12.000,00 DKK


Konsulent:

Charlotte Hahn Nielsen

7248 1276, chhn@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Silvia Badic

7248 1821, silb@pha.dk

Cxense Display