Del

Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til

  • selvstændigt at identificere udviklingsbehov på erhvervsskoler og -centre
  • selvstændigt og i samspil med andre at udvikle erhvervspædagogisk virksomhed
  • at påtage sig ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af organisatorisk udviklingsarbejde på erhvervsskoler og -centre

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

  • have indsigt i organisations- og ledelsesformer samt organisationskulturer på erhvervsskoler og -centre
  • have viden om modeller og redskaber til planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af erhvervspædagogisk udviklingsarbejde
  • have viden om erhvervspædagogiske professioners udvikling og betydning
  • kunne reflektere over institutionsudvikling og dens betydning for erhvervspædagogisk praksis

Færdigheder

  • kunne analysere og vurdere organisationskulturer, organisationsformer og ledelsesformer med henblik på at identificere udviklingsbehov
  • kunne vurdere og anvende modeller og redskaber til planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af erhvervspædagogisk udviklingsarbejde
  • kunne formidle erhvervspædagogisk udviklingsarbejde i dets forskellige faser til forskellige målgrupper på erhvervsskoler og -centre

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display