Del

Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til

  • selvstændigt at indgå i og tage ansvar for udvikling af samspil mellem teori-praksis og mellem skole og virksomhed med henblik på at fremme elevers/deltageres læring i såvel skolen som virksomheden
  • selvstændigt at indgå i og tage ansvar for fagligt og tværfagligt samarbejde med centrale aktører i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
  • at identificere egne læringsbehov og professionelt indgå i udviklingen af egen praksisrelateret undervisning

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden

  • have viden om teori, praksis og tranfer som begreber og udfordringer i praksisrelateret undervisning
  • have viden om erhvervsskolers, AMU-centres og virksomheders funktioner og roller i et vekseluddannelses-system
  • have forståelse af og kunne reflektere over elevers/deltageres læringsmæssige udfordringer mellem teori og praksis og mellem skolen og virksomheden

Færdigheder

  • kunne observere, analysere og vurdere en erhvervsmæssig praksis med henblik på at identificere og formidle læringsteoretiske og didaktiske problemstillinger
  • kunne vurdere og begrunde valg af metoder og læringsaktiviteter og anvende disse i en undervisning, der skaber sammenhæng mellem teori og praksis
  • kunne formidle fagligt stof, så det støtter eleverne i at se meningen med faget og den faglige undervisning
  • kunne anvende metoder, der støtter elevers integration af læring mellem skole og virksomhed

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display