Del

Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejleder

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er en fælles uddannelse for vejledere i alle sektorer.

Uddannelsens opbygning

En Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er på 60 ECTS-point. Uddannelsen sammensættes med følgende:

 • 3 obligatoriske moduler
 • 2-3 valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige områder (skal ialt udgøre 15 ECTS-point)
 • 1 afgangsprojekt

Uddannelsen giver dig færdigheder i at kunne vejlede personer om uddannelse og om valg af erhverv ud fra deres forudsætninger og egenskaber.

Du får også viden om de samfundsmæssige udviklinger, som har betydning for vejledningen, fx strukturændringer på arbejdsmarkedet. I undervisningen gennemgås forskellige vejledningsteorier og – metoder.

Uddannelsen henvender sig til uddannelses- og erhvervsvejledere inden for vejledningsområdet samt til personer, der varetager eller som på baggrund af hidtidige relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner - eksempelvis i:

 • Ungdommens uddannelsesvejledning
 • Studievalgscentre i:

  • Uddannelsessektoren
  • Fagbevægelse, A-kasse, jobcenter
  • Forsvaret
  • Kriminalforsorgen.

Et enkelt modul
Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Praktisk information

Priser og ansøgningsfrister
 • 5 ECTS-point: 6.500 kr.
  10 ECTS-point: 9.500 kr.
  Afgangsprojekt:  11.000 kr.
  Der tages forbehold for prisændringer
    
 • Ansøgningsfrister
  Se de aktuelle moduler for specifik ansøgningsfrist. Vi optager dog nye studerende frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser
Adgangskrav
 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du søge om at blive realkompetencevurderet.
Der kan søges realkompetencevurdering i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Cxense Display