Del

Vejledning og vejleder

Modulets formål er, at den studerende erhverver sig indsigt i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens særlige funktion overfor børn, unge og voksne. Formålet er endvidere, at den studerende sættes i stand til at analysere og vurdere forskellige vejledningsstrategier og metoder, samt tilegner sig grundlæggende kommunikative færdigheder på basis af professionens faglige etik.

Indhold

 • Teorier og metoder inden for karrierevalg og vejledning
 • Forskellige vejledningsteorier og deres videnskabsteoretiske grundlag
 • Vejlederens professionalitet, rolle og funktion
 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af vejledning
 • Vejlederens kommunikative færdigheder
 • Etik i vejledning

Læringsmål

Viden

Den studerende

 • Skal have viden om teorier, metoder og praksis inden for karrierevalg og vejledning
 • Skal have viden om det historiske og det videnskabsteoretiske grundlag for forskellige karriere- og vejledningsteorier samt vejledningsmetoder
 • Skal kunne forstå og reflektere over sammenhængen mellem teori, metode og praksis
 • Skal have viden om fagområdets etik
Færdigheder

Den studerende

 • Skal kunne anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange til uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
 • Skal kunne anvende og vurdere vejledningsfærdigheder i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
 • Skal kunne evaluere vejledningsaktiviteter
 • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og overvejelser til bade fagfæller og ikke-specialister
Kompetencer

Den studerende

 • Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejlednings-praksis under hensyntagen til fagområdets etik
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om vejledningsopgaver
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer

Undervisnings- og arbejdsformer

Modulets temaer introduceres ved teoretiske oplæg og gruppearbejde. Der arbejdes med øvelser, videoproduktion og videoanalyse.

Bedømmelse

Prøveformen oplyses i forbindelse med optagelse/studiestarten. Kontakt eventuelt uddannelsessekretæren.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 3. september 2018

Slut dato: 10. december 2018

Tidsangivelse: 8 mandage kl. 9.30 - 14.15

Tilmeldingsfrist: 10. august 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Peter Grabowski Hjørnet

7248 1264, phj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 25. februar 2019

Slut dato: 3. juni 2019

Tidsangivelse: 8 mandage kl. 9.30 - 14.15

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2019

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Peter Grabowski Hjørnet

7248 1264, phj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display