Del

Valg og valgprocesser - teorier og praksisformer

Modulets formål er, at den studerende erhverver sig indsigt i teorier om valgprocesser og karriereudvikling og forståelse for betydningen af forskellige tilgange, med henblik på at kunne yde kvalificeret vejledning til unge og voksne om valg af uddannelse og erhverv.

Indhold

 • Teorier og metoder om karrierevalg- og valgprocesser med psykologisk, sociologisk og læringsteoretisk afsæt
 • Teorier om karrierebegrebet og karriereforløb
 • Empiriske undersøgelser af valgmønstre og karriereveje
 • Metoder til valgforberedende og valgunderstøttende vejledningsaktiviteter

Læringsmål

Viden

Den studerende

 • Skal have viden om teorier og metoder, som beskæftiger sig med forskellige vejledningsbehov, individuelle valgprocesser og karriereforløb
 • Skal have viden om strukturelle og individuelle faktorer, der påvirker karrierevalg- og udvikling
 • Skal kunne forstå og reflektere over sammenhængen mellem vejledningsfaglige problemstillinger, individets vejledningsbehov og valg af vejledningsmetoder og strategier
Færdigheder

Den studerende

 • Skal kunne anvende teorier og metoder om karrierevalg- og valgprocesser i forhold til forskellige vejledningsbehov
 • Skal kunne beskrive og vurdere forskellige teorier og metoders potentiale i forhold til at understøtte uddannelses- og karrierevalg
 • Skal kunne formidle vejledningsfaglige overvejelser, der knytter sig til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af vejledning, der understøtter karrierevalg- og valgprocesser

 

 

Kompetencer

Den studerende

 • Skal kunne håndtere og perspektivere vejledningsmetoder og strategier, der relaterer sig til forskellige målgrupper og vejledningsbehov
 • Skal selvstændigt kunne indgå i vejledningsfaglige og tværfaglige samarbejder om udviklings- og dokumentationsarbejde i forhold til uddannelses- og karrierevalg
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til karrierevalg og valgprocesser

Undervisnings- og arbejdsformer

Der arbejdes i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde og refleksionsøvelser.

Bedømmelse

Prøveformen oplyses i forbindelse med optagelse/studiestarten. Kontakt eventuelt uddannelsessekretæren.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 6. september 2018

Slut dato: 13. december 2018

Tidsangivelse: 8 torsdage kl. 9.30 - 14.15

Tilmeldingsfrist: 10. august 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Peter Grabowski Hjørnet

7248 1264, phj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display