Del

Vejledning og individ

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig indsigt i forudsætningerne for individets udvikling, læringsmuligheder og valgmuligheder med henblik på at kunne yde kvalificeret og differentieret vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Indhold

 • Menneskesyn i teorier om karriereudvikling, -valg og vejledning
 • Teoretiske perspektiver på forståelsen af individet i en kulturel kontekst
 • Psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske perspektiver på forståelse af mennesket og dets udviklingsmuligheder
 • Teoretiske og metodiske tilgange til analyse og vurdering af individers ressourcer, barrierer og vejledningsbehov
 • Menneskesynet i vejledningspraksis og dets betydning for individets valg og valgprocesser

Læringsmål

Viden

Den studerende

 • Skal have viden om psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske perspektiver på forståelse af forudsætningerne for individets karriereudvikling og valg
 • Skal have viden om det grundlæggende menneskesyn i forskellige teorier om individers karriereudvikling og valg
 • Skal kunne forstå og reflektere over, hvordan perspektiv og forforståelse kan påvirke vejledningens praksis
Færdigheder

Den studerende

 • Skal kunne anvende differentierede teoretiske og metodiske tilgange til afklaring af individets ressourcer og barrierer
 • Skal kunne vurdere forskellige vejledningsfaglige tilgange og deres relevans for individer med forskellige forudsætninger og behov
 • Skal kunne begrunde og formidle egne teori- og metodevalg og relatere disse til en konkret vejledningskontekst
Kompetencer

Den studerende

 • Skal kunne håndtere specifikke problemstillinger i forhold til forskellige målgrupper
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen praksis og rolleforståelse
 • Skal selvstændigt kunne indgå i tværprofessionelt samarbejde i forhold til forskellige målgrupper og specifikke problemstillinger

Undervisnings- og arbejdsformer

Modulets temaer introduceres ved teoretiske oplæg og via øvelser reflekteres og perspektiveres praksis.

Bedømmelse

Prøveformen oplyses i forbindelse med optagelse/studiestarten. Kontakt eventuelt uddannelsessekretæren.

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 4. september 2018

Slut dato: 11. december 2018

Tidsangivelse: 8 tirsdage kl. 9.30 - 14.15

Tilmeldingsfrist: 10. august 2018

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Peter Grabowski Hjørnet

7248 1264, phj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Obligatorisk modul

Start dato: 26. februar 2019

Slut dato: 4. juni 2019

Tidsangivelse: 8 tirsdage kl. 9.30 - 14.15

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2019

Pris: 9.500,00 DKK


Konsulent:

Peter Grabowski Hjørnet

7248 1264, phj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display