Del

Innovation i vejledningsmiljøer

Modulets formål er, at den studerende tilegner sig kompetencer til udvikling og ledelse af innovative processer og kvalitetssikring af vejledningsaktiviteter i organisationer og vejledningsenheder.

Indhold

 • Professionel udvikling og organisatorisk forandring igennem udviklingsarbejde
 • Personlige, faglige og intellektuelle kompetencer, der fremmer innovation
 • Innovative vejledningsprocesser herunder brugerdrevet innovation og deltagende innovation

Læringsmål

Viden

Den studerende

 • Skal have viden om teorier, metoder og praksis i relation til faglig og organisatorisk udvikling af vej-ledningsopgaver i forskellige vejledningsmiljøer
 • Skal kunne forstå og reflektere over vejledningsfaglige udviklingsmuligheder og læringsperspektiver i forhold til koordination og ledelse af vejledningsmiljøer
 • Skal have viden om teorier, metoder og praksis i forhold til innovativ vejledning og udvikling af innovative vejledningsmiljøer.
Færdigheder

Den studerende

 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til udvikling af vejlednings-miljøer samt begrunde og udvælge relevante udviklings- og forandringsstrategier i relation til vej-ledningsopgavernes egenart og organisationens kontekst
 • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller omkring udvikling af vejledningsmiljøer til fagfæller og samarbejdspartnere
 • Skal kunne udvikle, igangsætte, vurdere og anvende innovative vejledningsaktiviteter
Kompetencer

Den studerende

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problematikker i vejledningsfagligt regi
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt udviklingsarbejde med relevans for ledelse og udvikling af vejledningsmiljøer
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egne og vejledningsmiljøets læringsmulig-heder og udviklingspotentialer

Undervisnings- og arbejdsformer

Der arbejdes i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, empiriske analyser og konkrete cases. Der arbejdes endvidere med analyser og udvikling af konkrete vejledningsaktiviteter.

Bedømmelse

Prøveformen oplyses i forbindelse med optagelse/studiestarten. Kontakt eventuelt uddannelsessekretæren.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display