Del

Interkulturel vejledning

Indhold

  • Teorier om kultur, etnicitet, kulturel identitet og kategoriseringsprocesser
  • Samfundsmæssige forhold og vilkår i forhold til inklusion og integration, uddannelse og erhverv
  • Interkulturel kommunikation i relation til vejledning om uddannelse, erhverv og beskæftigelse

Læringsmål

Viden

Den studerende

  • Skal have viden om kulturelle minoriteter samt teorier om kultur og kategoriseringsprocesser
  • Skal have viden om interkulturel kommunikation i relation til identitetsdannelse og valg- og vejledningsprocesser
  • Skal kunne forstå og reflektere over samfundsmæssige forhold og vilkår, der har betydning for inklusion og integration, uddannelse og erhverv
Færdigheder

Den studerende

  • Skal kunne vurdere og begrunde forhold og vilkår, der har betydning for kulturelle minoriteter i for-hold til vejledning om uddannelse, erhverv og karriere
  • Skal kunne anvende vejledningsfaglige tilgange, strategier og metoder i relation til interkulturel vej-ledning
Kompetencer

Den studerende

  • Skal kunne mestre interkulturel vejledning i komplekse sammenhænge under hensyntagen til professionens etik
  • Skal kunne udvikle og indgå i tvær professionelt samarbejde med inddragelse af den vejledtes personlige netværk

Bedømmelse

Prøveformen oplyses i forbindelse med optagelse/studiestarten. Kontakt eventuelt uddannelsessekretæren.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 26. marts 2019

Slut dato: 21. maj 2019

Tidsangivelse: 4 tirsdage kl. 12.00 - 16.15

Tilmeldingsfrist: 6. marts 2019

Pris: 6.500,00 DKK


Konsulent:

Peter Grabowski Hjørnet

7248 1264, phj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display