Del

Mentorskaber og mentorordninger

Er du ledig?

 

Så kan dit Jobcenter give dig de moduler, som står på positivlisten for den regionale uddannelsespulje.

 

Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig viden om og forudsætninger for at kunne indgå i og koordinere mentorordninger i forhold til børn, unge og voksne med behov for et mentorskabs særlige støtte.

Indhold

 • Den uddannelsespolitiske sammenhæng og baggrund for mentorindsats
 • Mentorens rolle og opgave
 • Magt og etik i mentorrelationen
 • Motivation og læreprocesser

Læringsmål

Viden

Den studerende

 • Skal have viden om og indsigt i teorier om eksklusion og inklusion i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet
 • Skal kunne forstå og reflektere over, hvornår og hvordan mentorordninger kan bidrage til valg og gennemførelse af uddannelse og beskæftigelse
 • Skal have viden og forståelse for roller, relationer, magtaspekter og etiske dilemmaer i mentorskabet
Færdigheder

Den studerende

 • Skal kunne vurdere specielle behov for støtte, udvikling og læring og tilbyde en relevant indsats
 • Skal kunne formidle viden til og samarbejde med netværk og andre aktører omkring mentorskaber
Kompetencer

Den studerende

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i relation til varetagelse af mentorskab og udvikling af mentorordninger
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og bidrage til opbygning af en fæl-les forståelse af mentorskabets opgaver og etik
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til udvikling af mentorrollen

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, dialog om praksis i et teoretisk perspektiv samt øvelser med fokus på metodeudvikling. Der arbejdes løbende med arbejdsportfolier i form af skriftlige refleksioner over faglige temaer til belysning af mentorordninger og mentorskab.

Bedømmelse

Prøveformen oplyses i forbindelse med optagelse/studiestarten. Kontakt eventuelt uddannelsessekretæren.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 24. oktober 2018

Slut dato: 12. december 2018

Tidsangivelse: 4 onsdage kl. 12.00 - 16.15

Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2018

Pris: 6.500,00 DKK


Konsulent:

Peter Grabowski Hjørnet

7248 1264, phj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Valgmodul

Start dato: 27. marts 2019

Slut dato: 22. maj 2019

Tidsangivelse: 4 onsdage kl. 12.00 - 16.15

Tilmeldingsfrist: 6. marts 2019

Pris: 6.500,00 DKK


Konsulent:

Peter Grabowski Hjørnet

7248 1264, phj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Cxense Display