Del

Vejledning og digitale medier

Indhold

  • Sociologiske og samfundsmæssige perspektiver på digital vejledning
  • Digital vejledning i et brugerperspektiv
  • Vejlederrollen i en digital sammenhæng
  • Teori og praksisperspektiv på forskellige digitale vejledningsmedier

Læringsmål

Viden

Den studerende

  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, der beskæftiger sig med samfundsmæssige og individ-orienterede perspektiver på vejledning og digitale medier
  • Skal have viden om og forståelse for kommunikationsmæssige samt vejledningsteoretiske og -metodiske forhold, der har betydning for vejledning og digitale medier
Færdigheder

Den studerende

  • Skal kunne anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber, som kvalificerer planlægning, udførelse og evaluering af vejledning på digitale medier
  • Skal selvstændigt kunne formidle og begrunde forhold i relation til vejledning på digitale medier til interne og eksterne samarbejdspartner
Kompetencer

Den studerende

  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i relation til planlægning, udførelse og evaluering af vejledning på digitale medier
  • Skal selvstændigt kunne forholde sig til muligheder og udfordringer i forhold til vejledning på digitale medier inden for professionens etik

Undervisnings- og arbejdsformer

Der arbejdes i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde og refleksionsøvelser.

Bedømmelse

Prøveformen oplyses i forbindelse med optagelse/studiestarten. Kontakt eventuelt uddannelsessekretæren.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display