Del

Fag og dannelse

Skolelederne skal sikre, at 95 pct. af alle timer i 2020 varetages af en lærer med undervisningskompetence i faget eller tilsvarende kompetence. De 95 pct. omtales som ”fuld kompetencedækning”, og dette gælder alle fag og alle klassetrin.

Professionshøjskolen Absalon tilbyder flexible forløb til lærere, skoler og kommuner, der kan vælges mellem forskellige typer af forløb.