Del

Fag og dannelse

Skolelederne skal sikre, at 95 pct. af alle timer i 2020 varetages af en lærer med undervisningskompetence i faget eller tilsvarende kompetence. De 95 pct. omtales som ”fuld kompetencedækning”, og dette gælder alle fag og alle klassetrin.

Professionshøjskolen Absalon tilbyder flexible forløb til lærere, skoler og kommuner, der kan vælges mellem forskellige typer af forløb.

TEO - En fleksibel uddannelse, der er 100% online.
- med en tæt kontakt til både medstuderende og undervisere
Projektet udvikler undervisningsplaner og baggrundsmateriale til naturfagslærere samtidig med, at der tilbydes fem dages undervisning samt sparring…
Turbo-modulerne er særligt komprimerede moduler, der leder frem til formel kompetence i de fag, du i forvejen underviser i uden at have papir på. …