Del

Kurser

Fagspecifikt kursus for praktiklærere –  delvist on-line!
Få kompetencer til kvalificering og udvikling af dig som nuværende eller kommende praktiklærer.
Kursus i valgfaget "Musik" – delvist on-line!
Dette kursus giver inspiration og ideer til undervisning i valgfaget musik - såvel den daglige undervisning som til den afsluttende prøve.
Kursus i valgfaget "Billedkunst" – delvist on-line!
Er du klar til at Billedkunst nu bliver obligatorisk 6. kl. og et valgfag med prøve i 8. kl.?
Med dette kursus bliver du opdateret i fagets…
Kursus i valgfaget "Madkundskab" – delvist on-line!
Er du klar til - et valgfag med prøve, der fremover kan udbydes til 7. og 8. kl.?
Med dette kursus vil du blive klædt på til fagets nye tendenser og…
Kursus i valgfaget "Håndværk & design" – delvist on-line!
Er du klar til at valgfaget "Håndværk & design" nu skal udbydes som prøvefag?
Med dette kursus vil du blive klædt på til fagets nye tendenser og…