Del

Kurser

Fagspecifikt kursus for praktiklærere – delvist on-line!
6. jan. - 21. apr. 2021
Få kompetencer til kvalificering og udvikling af dig som nuværende eller kommende praktiklærer.
Kursus i valgfaget "Musik"
12. feb. - 14. apr. 2021
Dette kursus giver inspiration og ideer til undervisning i valgfaget musik - såvel den daglige undervisning som til den afsluttende prøve.
Kursus i valgfaget "Billedkunst"
11. feb. - 12. apr. 2021
Er du klar til at Billedkunst nu bliver obligatorisk 6. kl. og et valgfag med prøve i 8. kl.?
Med dette kursus bliver du opdateret i fagets…
Kursus i valgfaget "Madkundskab"
8. feb. - 15. apr. 2021
Er du klar til - et valgfag med prøve, der fremover kan udbydes til 7. og 8. kl.?
Med dette kursus vil du blive klædt på til fagets nye tendenser og…
Kursus i valgfaget "Håndværk & design"
9. feb. - 16. apr. 2021
Er du klar til at valgfaget "Håndværk & design" nu skal udbydes som prøvefag?
Med dette kursus vil du blive klædt på til fagets nye tendenser og…