Del

TEO - En fleksibel uddannelse, der er 100% online.

Uddannelsen er for dig, der f.eks

 • allerede arbejder på en skole
 • allerede har en læreruddannelse eller pædagoguddannelse, men mangler formelle kompetencer i et af nedenstående fag.
 • gerne vil supplere din nuværende uddannelse
 • er bosat langt væk eller har behov for mere fleksibilitet omkring, hvornår du studerer og laver dine opgaver 
 • ønsker en on-line uddannelse med en tæt kontakt til både medstuderende og undervisere

TEO - Teacher Education Online, udbyder fra august 2019 følgende undervisningsfag on-line:

Hvornår?

Uddannelsen foregår 100 % online. Der er kun krav om fremmøde til:

 • Opstartsseminar 13. og 14. august 2020.
 • Eksamen - sommer 2021

Tilmelding:

 • Du tilmelder dig under det enkelte fag
 • Tilmeldingsfrist er den 1. maj 2020

Hvor og hvordan foregår undervisningen?

Synkrone læringsrum: Undervisningen foregår synkront over video og foregår hver tirsdag klokken:

 • 13 - 16 (hvis du bor i Danmark)
 • 19 – 22 (hvis du bor i Asien)
 • 7 – 10 (hvis du bor på østkysten af USA)

Vejledning af dig og din studiegruppe foregår også over video på et aftalt tidspunkt.

Asynkrone læringsrum: Undervisningen og samarbejdet med dine medstuderende understøttes desuden af en digital læringsplatform. Her finder du en række undervisningsvideoer og andet materiale, og det er også her, at du og din studiegruppe får feedback på øvelser og opgaver.

Autentiske læringsrum i eget nærområde: Som noget helt særligt ved denne uddannelse skal du selv bidrage med at etablere autentiske læringsrum i nærheden af, hvor du bor. Hvilke læringsrum afhænger af det fag, du vælger at læse. Men det kan f.eks. være et køkken i faget "Madkundskab" – religiøse forsamlinger i "Kristendom" – observation af sprogundervisning på en skole i "Engelsk" eller særlige naturområder og datalogningsudstyr i "Natur og Teknologi".

Undervisningsformer

Uddannelsen veksler mellem undervisning, vejledning, holddiskussioner samt arbejde med øvelser og opgaver i en studiegruppe. Studiegrupper dannes ved opstartseminar. Ved opstart introduceres du også til de teknologier, der anvendes på uddannelsen.

Pris

12.700,- Kr. pr. modul 

TEO består af turbo-moduler. Turbo-modulerne er særligt komprimerede moduler, der leder frem til formel kompetence i de fag, du i forvejen underviser i uden at have papir på.

Alle undervisningfag består af tre moduler med undtagelse af dansk, der består af fire moduler

Adgangskrav

Følgende krav skal kunne opfyldes og dokumenteres i forbindelse med ansøgning:

 • Underviser i faget sideløbende med at du tager turbomodulerne 
 • Læreruddannet. 
 • Har adgangsgivende gymnasiale fag eller undervisningsfag fra læreruddannelsen.
 • Har undervist minimum 2 år i det pågældende fag

Hvis ovenstående krav IKKE opfyldes gennemføres en IKV (individuel kompetencevurdering)

Følgende elementer vurderes:

 • Evt. adgangsgivende gymnasiale fag.
 • Evt. ansættelse på en skole.
 • Evt. undervisningserfaring i faget
 • supplerende erfaringer - fx: en pædagoguddannelse eller anden undervisningserfaring.

Kravene til optagelse skal kunne dokumenteres og sendes til Professionshøjskolen Absalon inden IKV og evt. optagelse kan finde sted.

I en IKV-vurdering inviteres ansøger til en samtale med en underviser fra læreruddannelsen inden for det pågældende fagområde. Her vurderes den individuelle faglighed og erfaring. 

Prisen for en IKV er 1.500 kr.