Del

TEO - En fleksibel uddannelse, der er 100% online.

Uddannelsen er for dig, der f.eks

 • allerede arbejder på en skole
 • allerede har en læreruddannelse eller pædagoguddannelse, men mangler formelle kompetencer i et af nedenstående fag.
 • gerne vil supplere din nuværende uddannelse
 • er bosat langt væk eller har behov for mere fleksibilitet omkring, hvornår du studerer og laver dine opgaver 
 • ønsker en on-line uddannelse med en tæt kontakt til både medstuderende og undervisere

TEO - Teacher Education Online, udbyder fra august 2021 følgende undervisningsfag on-line:

Hvornår?

Uddannelsen foregår 100 % online. Der er kun krav om fremmøde til:

 • Opstartsseminar august 2021

 • Eksamen – sommer 2022

Tilmelding:
Du tilmelder dig under det enkelte fag.
Tilmeldingsfrist: 15. maj 2021

Hvor og hvordan foregår undervisningen?

Synkrone læringsrum: Undervisningen foregår synkront over video, en ugentlig hverdag. Tidsrum og ugedag fastlægges individuelt pr. fag.

Asynkrone læringsrum: Undervisningen og samarbejdet med dine medstuderende understøttes desuden af en digital læringsplatform. Her finder du en række undervisningsvideoer og andet materiale, og det er også her, at du og din studiegruppe får feedback på øvelser og opgaver.

Autentiske læringsrum i eget nærområde: Som noget helt særligt ved denne uddannelse skal du selv bidrage med at etablere autentiske læringsrum i nærheden af, hvor du bor. Hvilke læringsrum afhænger af det fag, du vælger at læse. Men det kan f.eks. være et køkken i faget "Madkundskab" – religiøse forsamlinger i "Kristendom" – observation af sprogundervisning på en skole i "Engelsk" eller særlige naturområder og datalogningsudstyr i "Natur og Teknologi".

Undervisningsformer

Uddannelsen veksler mellem undervisning, vejledning, holddiskussioner samt arbejde med øvelser og opgaver i en studiegruppe. Studiegrupper dannes ved opstartseminar. Ved opstart introduceres du også til de teknologier, der anvendes på uddannelsen.

Pris

12.700,- Kr. pr. modul 

TEO består af turbo-moduler. Turbo-modulerne er særligt komprimerede moduler, der leder frem til formel kompetence i de fag, du i forvejen underviser i uden at have papir på.

Alle undervisningfag består af tre moduler med undtagelse af dansk, der består af fire moduler

Adgangskrav

Følgende krav skal kunne opfyldes og dokumenteres i forbindelse med ansøgning:

 • Underviser i faget sideløbende med at du tager turbomodulerne 
 • Læreruddannet. 
 • Har adgangsgivende gymnasiale fag eller undervisningsfag fra læreruddannelsen.
 • Har undervist minimum 2 år i det pågældende fag

Hvis ovenstående krav IKKE opfyldes gennemføres en IKV (individuel kompetencevurdering)

Følgende elementer vurderes:

 • Evt. adgangsgivende gymnasiale fag.
 • Evt. ansættelse på en skole.
 • Evt. undervisningserfaring i faget
 • supplerende erfaringer - fx: en pædagoguddannelse eller anden undervisningserfaring.

Kravene til optagelse skal kunne dokumenteres og sendes til Professionshøjskolen Absalon inden IKV og evt. optagelse kan finde sted.

I en IKV inviteres en ansøger bl.a. til en samtale med studievejleder og/eller en relevant underviser fra pågældende fagområde.

Prisen for en IKV afhænger af omfang.