Del

Adgangskrav

For at søge om optagelse skal du have én af følgende eksamener 

 • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) 

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau, der fremgår af nedenstående oversigt.

Du har bestået et fag, hvis du har opnået karakter på mindst 02 ved prøve i faget. Hvis du både har fået en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding.

Hvis du ikke har været til prøve i faget, fordi det ikke er blevet udtrukket som eksamensfag det pågældende år, erstatter årskarakteren (standpunktsbedømmelsen) prøvekarakteren.

 • Dansk 4.-10. klassetrin
  Dansk A.
 • Engelsk 1.-6. klassetrin
  Engelsk B.
 • Håndværk og design
  Teknikfag A – design og produktion eller Teknikfag A – byggeri og energi.
  Mediefag B, Kulturforståelse B, Billedkunst C eller Design C.
 • Kristendom
  Filosofi B, Historie B, Idéhistorie B, Kulturforståelse B, psykologi B, religion B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.
 • Natur/teknologi
  Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B vil gerne supplere din nuværende uddannelse eller Teknologi B.
 • Madkundskab
  Bioteknologi A eller Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed.
  Biologi C eller Kemi C.