Del

Adgangskrav

Følgende krav skal kunne opfyldes og dokumenteres i forbindelse med ansøgning:

 • Underviser i faget sideløbende med at du tager turbomodulerne 
 • Læreruddannet. 
 • Har adgangsgivende gymnasiale fag eller undervisningsfag fra læreruddannelsen.
 • Har undervist minimum 2 år i det pågældende fag

Hvis ovenstående krav IKKE opfyldes gennemføres en IKV (individuel kompetencevurdering)

Følgende elementer vurderes:

 • Evt. adgangsgivende gymnasiale fag.
 • Evt. ansættelse på en skole.
 • Evt. undervisningserfaring i faget
 • supplerende erfaringer - fx: en pædagoguddannelse eller anden undervisningserfaring.

Kravene til optagelse skal kunne dokumenteres og sendes til Professionshøjskolen Absalon inden IKV og evt. optagelse kan finde sted.

I en IKV inviteres en ansøger bl.a. til en samtale med studievejleder og/eller en relevant underviser fra pågældende fagområde.

Prisen for en IKV afhænger af omfang.

Adgang til undervisningsfag

 • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) 

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau, der fremgår af nedenstående oversigt.

Du har bestået et fag, hvis du har opnået karakter på mindst 02 ved prøve i faget. Hvis du både har fået en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding.

Hvis du ikke har været til prøve i faget, fordi det ikke er blevet udtrukket som eksamensfag det pågældende år, erstatter årskarakteren (standpunktsbedømmelsen) prøvekarakteren.

 • Dansk 4.-10. klassetrin
  Dansk A.
 • Engelsk 1.-6. klassetrin
  Engelsk B.
 • Håndværk og design
  Teknikfag A – design og produktion eller Teknikfag A – byggeri og energi.
  Mediefag B, Kulturforståelse B, Billedkunst C eller Design C.
 • Kristendom
  Filosofi B, Historie B, Idéhistorie B, Kulturforståelse B, psykologi B, religion B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.
 • Natur/teknologi
  Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B vil gerne supplere din nuværende uddannelse eller Teknologi B.
 • Madkundskab
  Bioteknologi A eller Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed.
  Biologi C eller Kemi C.