Del

Dansk, 4.-10. klassetrin

Dansk som undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere en varieret og fagligt udbytterig undervisning i faget på folkeskoleniveau, hvor der er fokus på udvikling af elevens kompetencer inden for læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation.

I undervisningsfaget dansk beskæftiger vi os med områder som læse- og skriveudvikling, tekst-, medie- og genrekendskab, faktatekster, medietekster og fiktive tekster, sprog og grammatik samt mundtlig og skriftlig kommunikation.

Danskfaget består af følgende fire moduler:

Gennem undervisningen i modulerne udvikler du din egen viden og dine egne færdigheder inden for de forskellige fagområder såvel som viden om og færdigheder i at undervise i fagets områder i grundskolen.

Forudsætninger

Det anbefales, at du har adgang til at:

  • observere danskundervisning
  • afprøve undervisningsaktiviteter på en skole
  • indhente elevproduceret sprog (mundtligt, skriftlig eller multimodalt) fra egen praksis eller fra andre læreres praksis
Hør mere om undervisningfaget "Dansk"
Underviser i faget, Lektor, Pernille Hargbøl Madsen fortæller om fagets fire moduler

Pris

12.700,- Kr. pr. modul

Faget består af fire moduler