Del

Fiktive tekster

10 ECTS-point. Modulsproget er dansk

Læringskontekst i skolen

Formålet med modulet er, at du tilegner dig viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i analyse og fortolkning af fiktive tekster samt at udarbejde didaktiske design til undervisning i 4.-10. klasse med fokus på teksterne i et kulturhistorisk og æstetisk dannelsesperspektiv.

Indhold og genrer

Litteratur-, fiktions- og genreteori, metodelære, litteratur- og kulturhistorie, litteraturpædagogik. Ældre og nyere fiktionstekster i forskellige genrer, herunder nyere børne- og ungdomslitteratur.

Receptivt

Du skal metodebevidst analysere og fortolke fiktionstekster samt analysere og vurdere læremidler beregnet til litteraturundervisning i 4. – 10.klasse.

Produktivt

Du skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til undervisning i fiktion med kritisk brug af digitale ressourcer og eksempler på differentierede læringsaktiviteter til eleverne.

Du skal selv producere fiktion i et undervisningsperspektiv.

Modulets vidensgrundlag

Nyere fiktionsteori, litterær metodelære, litteraturdidaktik, kultur- og litteraturhistorie