Del

Literacy

10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Læringskontekst i skolen

Formålet med modulet er, at du tilegner dig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning i literacy fra 4.-10. klassetrin.

Indhold og genrer

Børn og unges tekstpraksis, læse- og skriveudvikling i relation til genre, tekstlingvistik og grammatik. Udvalgte tekster, fx informative og argumenterende genrer samt elevtekster, herunder tosprogede elevers tekster.

Receptivt

Du skal analysere elevers literacy-udvikling, analysere forskellige tekster, herunder elevtekster med fokus på sproglige og intersproglige vejledningsstrategier.

Produktivt

På modulet skal du modellere literacystrategier, herunder udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til literacyundervisning.

Modulets vidensgrundlag

Bygger på nyere literacyforskning, herunder forskning i pragmatik og genredidaktik samt læse- og skriveforskning