Del

Multimodale tekster

10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Læringskontekst i skolen

Formålet med modulet er, at du tilegner dig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning i multimodale tekster for at udvikle elevers tekstkompetence på 4.-10. klassetrin.

Indhold og genrer

Udvalgte sammensatte tekster, hvor tekst, lyd og billede arbejder sammen. Der er fokus på multimodal analyse og læsning. Analoge og digitaliserede tekster, fx billedfortællinger, film og læringsportaler.

Receptivt

Du skal metodisk analysere og kritisk vurdere multimodale tekster og multimodale læremidler.

Produktivt

Du skal udvikle, eksperimentere med og konkretisere læremidler og didaktisk design i relation til undervisning i multimodale genrer og tekster.

Modulets vidensgrundlag

Bygger på nyere forskning i tekstpraksis og semiotisk forskning i kommunikation.